Zuid-Willemsvaart 200 jaar vierden we met partners

Op dinsdag 27 september had Cultuurkade een informele Partnerborrel georganiseerd voor alle aanbieders die rondom de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart meewerkten aan het lespakket en de activiteiten.


Tijdens  deze borrel werd iedereen heel hartelijk bedankt, want:

Door de activiteiten en het enthousiasme van de partners is het vieren van 200 jaar ZW-vaart voor het onderwijs een groot succes èn vaak een onvergetelijke ervaring voor de leerlingen geworden. Cultuurkade heeft heel veel mooie complimenten gekregen (van leerlingen, leerkrachten, gemeente maar ook belangstellenden) voor het project en tijdens het welkomstwoord werden deze dan ook doorgegeven aan alle partners.

Voor heel veel leerlingen uit Meierijstad heeft een stuk geschiedenis betekenis gekregen door het lespakket met de Escapekisten en de activiteiten over en rondom de lokale geschiedenis van de ZW-vaart. Voor hen is de ZW-vaart de bijzondere bak water geworden die veel voor Meierijstad heeft gebracht en waar ook in de toekomst nog veel op, in en aan zal gebeuren.

Samen met de partners is hen een niet eenvoudig, maar wel een uitdagend en leerzaam lespakket en prachtig aanbod van activiteiten geboden, met workshops vanuit verschillende kunstdisciplines, gesprekken, verhalen over verschillende belangen….  en daar is ook volop gebruik van gemaakt. Er is een groot aantal keren aan de activiteiten deelgenomen:  2800 keer maar liefst!

Leerlingen zullen voortaan anders naar het kanaal kijken, naar de infrastructuur van Brabant en Nederland. Het was mooi om de verwonderde gezichten te zien! Het zorgt ervoor dat ze door dit begrip trots zullen zijn, zelfvertrouwen krijgen. En het vormt ze als persoon.

Immers: door kunst en cultuur leren leerlingen de geschiedenis, zichzelf, hun omgeving, de maatschappij ontdekken en begrijpen.