Opening project ‘Van d’Eerd naar Eerde’

De enthousiaste mail van leerkracht Sjors: ‘De kinderen waren lyrisch... lees verder


Voor schooltijd hadden we een kort berichtje gedeeld, dat we iets hadden gevonden. En net voor schooltijd stroomden de kinderen naar het gegraven gat bij de speelplaats. Het kistje werd gevonden en naar binnen gebracht. Aansluitend hebben alle klassen het kistje bezocht. En in iedere klas hebben een vragenbord/detective onderzoeksbord gemaakt, iedere jaargroep doet dit op zijn of haar eigen manier. De kinderen hebben ook de foto's mee naar huis genomen. Iedereen loopt met de vraag: van wie het kistje is, en waarom die spulletjes er allemaal inzitten?’ Enorm leuk! De collega's en ik zijn erg enthousiast!’

Samen met de familie van Dam en Erfgoed Brabant is de school al een tijdje bezig een project rond de bijzondere Eerdenaar Bernard van Dam te ontwikkelen. Persoonsvorming en Burgerschap zijn daarin belangrijke thema’s. Maar er komt nog veel meer aan bod want Bernard heeft een geweldige nalatenschap! Iedere leerkracht kijkt wat bij zijn of haar groep past en bij de thema’s die behandeld worden. Het is de bedoeling dat dit project een vaste plaats krijgt in de komende schooljaren. Een prachtige basis voor de leerlingen om hun wortels in Eerde te leren kennen en waarderen en zich één te voelen met de gemeenschap waarin ze opgroeien. En ondertussen ook nog vanalles te zien, voelen, ruiken en te horen over de geschiedenis, de natuur, de politiek, het boerenleven, de ontwikkelingen van Eerde en de omgeving.

Het gevonden kistje bevat spullen van Bernard en uit de tijd van Bernard, de leerlingen gaan een eigen kistje maken en verzamelen daarin spulletjes die voor henzelf en hun familie belangrijk zijn of zijn geweest.

Heb je interesse in een vergelijkbaar project of wil je meer weten over het project Van d'Eerd naar Eerde, klik dan door via deze link.