Eindpresentatie “Van d’Eerd naar Eerde”

Op vrijdag 11 november jl. vond op basisschool Petrus en Paulus in Eerde de eindpresentatie plaats van het schoolproject “Van d’Eerd naar Eerde”.


Voor het project is het gehele oeuvre én de persoon van Bernard van Dam gebruikt. Zijn nalatenschap werd ingezet om burgerschap, persoonsontwikkeling en kritisch denken in de hele school te ontwikkelen.

Het project rond de bijzondere Eerdenaar Bernard van Dam is in september 2022 gestart met een spectaculaire opgraving van een mysterieus kistje. Daarin allerlei foto’s, briefjes en attributen die van Bernard van Dam of uit die tijd in de vorige eeuw afkomstig bleken te zijn. Het gevonden kistje werd binnen door alle klassen nieuwsgierig onderzocht: van wie is het kistje en waarom zitten die spulletjes er allemaal in? Voor de verschillende groepen genoeg stof om diepgaand onderzoek te doen naar de oorsprong ervan.

In iedere klas werd een bord met vragen voor het detective-onderzoek gemaakt; iedere jaargroep deed dit op zijn of haar eigen niveau. De kinderen hebben ook foto's mee naar huis genomen. De leerlingen kregen de opdracht om een eigen kistje te gaan maken en om daarin spulletjes te verzamelen, die voor henzelf en hun familie belangrijk zijn of zijn geweest. Er werd nagedacht over het Eerde van het verleden, het nu en de toekomst. Leerlingen werkten aan taal- en leesopdrachten rondom het thema en tekenden in de stijl van Bernard. Ze zijn de afgelopen weken heel gedreven en enthousiast aan de slag geweest.
​​​​​​​Vrijdag 11 november was er een vrije inloop voor ouders en belangstellenden, waarbij alle leerlingen vol trots hun eigen kistje met de nodige uitleg en toelichting presenteerden.

De Petrus en Paulus basisschool heeft het project ontwikkeld in nauwe samenwerking met Cultuurkade Meierijstad, Erfgoed Brabant en Stichting Bernard van Dam. Persoonsvorming en Burgerschap zijn daarin belangrijke thema’s. Maar er komt nog veel meer aan bod, want Bernard van Dam heeft een geweldige nalatenschap! Iedere leerkracht heeft gekeken wat bij zijn of haar groep paste bij de thema’s die behandeld zijn. Het is de bedoeling dat dit project een vaste plaats krijgt in de komende schooljaren. Een prachtige basis voor de leerlingen om hun wortels in Eerde te leren kennen en te waarderen en zich één te voelen met de gemeenschap waarin ze opgroeien. En ondertussen ook nog van alles te zien, voelen, ruiken en te horen over de geschiedenis, de natuur, de politiek, het boerenleven, de ontwikkelingen van Eerde en de omgeving.
Cultuurkade Meierijstad en Erfgoed Brabant onderzoeken op basis van de ervaringen in Eerde of een bredere toepassing in het Brabants onderwijs mogelijk is.