Opleiding Cultuurbegeleider

Het LKCA vroeg de verantwoordelijke van OCW naar de inhoud van deze post-hbo-opleiding, de meerwaarde, de studielast, het kostenplaatje en – niet geheel onbelangrijk – hoe je de subsidie aanvraagt.


Sinds oktober 2017 is de subsidieregeling Cultuurbegeleider geopend. Vanuit OCW is Siela Ardjosemito-Jethoe verantwoordelijk. LKCA hield een interview met haar.

Wat was voor OCW de aanleiding om deze subsidie beschikbaar te stellen?

‘Het huidige cultuuronderwijs is een steeds belangrijker onderdeel van het reguliere onderwijs aan het worden. Dat is te merken aan het enthousiasme waarmee leerkrachten de cursus Cultuurcoördinator volgen en afronden. Inmiddels zijn er bijna 8000 opgeleid. Dat is natuurlijk heel mooi. Zo is ook de behoefte ontstaan om te verdiepen en de opgedane kennis binnen het onderwijs te kunnen implementeren. De opleiding Cultuurbegeleider biedt hiervoor de mogelijkheid.’

‘Het ontbreekt binnen het onderwijs vaak aan tijd om een dergelijke opleiding in alle rust te kunnen volgen. De subsidieregeling Cultuurbegeleider is erop gericht zoveel mogelijk obstakels weg te nemen. We verwachten dat de Cultuurcoördinatoren daadwerkelijk in staat worden gesteld om de opleiding te volgen. De overheid hoopt hiermee bij te dragen aan de kwalitatieve en inhoudelijke borging van cultuur in het onderwijs.’

Wat verandert er op scholen als er een Cultuurbegeleider rondloopt?

‘Het zou heel mooi zijn voor de ontwikkeling van leerlingen als cultuur geen aanvulling is maar structureel onderdeel uitmaakt van het reguliere onderwijs. Ook is het belangrijk dat kwalitatief goed cultuuronderwijs een duidelijke rol en plek krijgt in alle groepen op school. De Cultuurbegeleider is daarbij leidend bij de theoretische onderbouwing, de implementatie en de structurele inbedding van cultuur in het curriculum van de school.’

Voor wie is de opleiding Cultuurbegeleider bedoeld?

‘De opleiding is voor leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs die de cursus Cultuurcoördinator met een certificaat hebben afgerond of vergelijkbare taken voor cultuureducatie op hun school uitvoeren. Daarnaast moet je als leerkracht ingeschreven staan bij het lerarenregister. Uiteindelijk bepaalt de opleiding (pabo) in een toelatingsgesprek of assessment de definitieve toelating.’

Wat leer je tijdens de opleiding Cultuurbegeleider?

‘Je verdiept je vakkennis én je gaat de breedte in op het gebied van begeleidingsvaardigheden. Daarbij moet je denken aan thema’s als de wetenschappelijke onderbouwing van cultuureducatie, creativiteitsontwikkeling, verandermanagement en (team)coaching, en onderzoeksvaardigheden.

Wat is het verschil met de cursus Cultuurcoördinator?

De opleiding bouwt erop voort en is dus interessant voor Cultuurcoördinatoren die door willen groeien naar het niveau van een LB-functie op het gebied van cultuureducatie. Je leert hoe je echt handen en voeten kunt geven aan de integratie en implementatie van cultuuronderwijs.’

‘Ook goed om te weten: Registerleraar.nl heeft de cursus Cultuurcoördinator gevalideerd voor 50 registerpunten en de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider voor 420 registerpunten.’

Hoeveel tijd kost de opleiding Cultuurbegeleider?

‘De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit 17 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur. En dan moet je ook rekening houden met 120 uur voor studie en voorbereiding, 60 uur voor voorbereiding toetsen en portfolio-opdrachten, en 80 uur voor de afsluitende meesterproef (praktijkonderzoek). Het totaal aantal studie-uren is dus ongeveer 360 uur.’

‘In het eerste jaar volg je vijf modules. In het laatste halfjaar doe je praktijkonderzoek, de zogenaamde meesterproef, op jouw school. Tijdens de hele opleiding zijn de theoretische onderdelen via opdrachten gekoppeld aan je eigen schoolpraktijk.’

Waar wordt de opleiding Cultuurbegeleider gegeven?

‘De opleiding wordt gegeven op verschillende hbo-instellingen door het hele land. Een overzicht van opleidingen vind je op Registeropleidingen.nl.’

Wat zijn de kosten?

De opleiding Cultuurbegeleider kost ca. 2.400-2.500 euro (exclusief literatuur ca. 150 euro). Het mooie is dat de subsidieregeling vrijwel alle opleidingskosten vergoedt. Cursusgeld tot een maximum van 3.000 euro, literatuur tot een maximum van 175 euro, reiskosten tot een maximum van 300 euro en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur.

En wat is verder nog nuttig om te weten over de subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider?

‘De regeling loopt tot 2021 en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017. Per kalenderjaar (2017, 2018, 2019 en 2020) is een vast subsidiebedrag van 950.000 euro beschikbaar, voor ca. 75 studenten per jaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld: op is op.’

Via de website van het LKCA vind je meer informatie over de inhoud van de opleiding, en bekijk hier de informatievideo.