Scholing CKV nieuwe stijl

Met ingang van schooljaar 2017/2018 geldt een nieuw examenprogramma voor CKV havo/vwo. Wat verandert er? Wat zijn consequenties voor lessen, leerlingen, de rol van culturele instellingen? Een overzicht van studiedagen, bijeenkomsten en nascholingen over het nieuwe vak.


6 maart, 20 maart 2018
Drie mastercourses kunst analyseren: theater, film, muziek / Expertisecentrum Kunsttheorie/UvA Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen ILO

Training die docenten CKV in staat stelt hun docentvaardigheden in kunst analyseren beter in te zetten. De geleerde vaardigheden zijn bruikbaar bij ondersteunen en begeleiden van leerlingen bij domein B: Verbreden (en de dimensies van kunst, contextualiseren van kunst) en domein C: Verdiepen (onderzoeken van artistieke creativiteit in de kunst in theorie en praktijk). De mastercourses zijn los te volgen: 6 februari theater, 6 maart film, 20 maart muziek.
Meer info

7 maart 2018
Art Based Learning / Cultuurcollege en ArtEZ

Scholing die CKV-docenten in staat stelt hun leerlingen goed naar kunst te leren kijken en te begeleiden in een persoonlijk onderzoeksproces (leren van kunst in plaats van over kunst). Daarnaast zijn docenten in staat hun lessen vorm te geven aansluitend op de nieuwe CKV-doelen. Deze scholing bestaat uit een mix van digitaal en fysiek onderwijs: thuis doorlopen cursisten e-learning, zodat zij in een bijeenkomst op locatie direct aan de slag kunnen. De fysieke bijeenkomsten beslaan 2,5 dag en vinden plaats in Arnhem. De overige cursusdagen zijn 21 en 28 maart.
Meer info

7 maart 2018
Hedendaagse kunst in het kunstonderwijs / Stedelijk Museum Amsterdam en Staal&Roeland

Studiedag voor docenten CKV & KUA met plenaire lezingen en werkgroepen die direct aansluiten de dagelijkse lespraktijk, zoals een werkgroep onderzoek doen bij CKV door Emiel Heijnen en Jappe Groenendijk. Daarnaast is er aandacht voor de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam en de onderwijsmethodes van Staal&Roeland.
Meer info

22 maart, 28 maart, 11 april, 15 mei en 7 juni 2018
Het nieuwe CKV in de praktijk / Vrije Universiteit Amsterdam

Op deze dag voor CKV-docenten staat de praktijk van het nieuwe vak centraal. Hoe geef je vorm aan het vak, aan de verschillende domeinen? Waar loop je tegenaan, hoe geef je handen en voeten aan 'de onderzoekende houding'?
Meer info