Hoe past cultuuronderwijs in het curriculum?

Als leerkracht of kunstaanbieder wil je op een slimme manier de verbinding leggen tussen cultuuronderwijs en de rest van het curriculum. Moeilijk? Welnee. Er kan meer dan je denkt. Daarom ontwierp Kunstgebouw een praktisch hulpmiddel: de Cultuur|Connector.


Hoe pas jij cultuuronderwijs in het curriculum? Drie inspirerende voorbeelden én een handig hulpmiddel

Dit artikel werd geschreven door Jantine van der Meijden, Edith Janssen en Debby Bos-Merién • 17 januari 2018 • Leestijd: 3.5 min

Als leerkracht of kunstaanbieder wil je op een slimme manier de verbinding leggen tussen cultuuronderwijs en de rest van het curriculum. Moeilijk? Welnee. Er kan meer dan je denkt. Daarom ontwierp Kunstgebouw een praktisch hulpmiddel: de Cultuur|Connector. Jantine van der Meijden, Edith Janssen en Debby Bos-Merién geven drie inspirerende toepassingsmogelijkheden.

Wil je als leerkracht of als kunstaanbieder de verbinding zoeken tussen cultuurprogramma’s en andere vakken en leergebieden? Dan ligt een thematische samenhang voor de hand. Maar er zijn meer mogelijkheden om vakoverstijgend te werken, zonder de unieke eigenschappen van cultuuronderwijs te verliezen. Moeilijk? Welnee. Eigenlijk hoef je maar twee vragen te beantwoorden: Waar sluit dit cultuurproject bij aan? en Hoe pas ik het in? Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken biedt Kunstgebouw een handig hulpmiddel: de Cultuur|Connector.

Kunstgebouw laat je zien hoe dit werkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Dit zijn voorbeelden van kunstonderwijs, maar deze kunnen ook vertaald worden naar bijvoorbeeld erfgoedonderwijs.

Bijvoorbeeld: Tetris

De Kijk|Kunst-voorstelling Tetris van De Dansers is geïnspireerd op het computerspelletje Tetris. De dansers zoeken mogelijkheden in de ruimte om letterlijk op elkaar aan te sluiten. Een leerkracht merkte dat deze voorstelling voor haar leerlingen vooral gaat over je eigen ruimte en die van de ander. Hoe dichtbij mag iemand komen? Waar ligt je fysieke grens? Ze besloot de voorstelling en de bijbehorende lessen te koppelen aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de kunstlessen rond de voorstelling Tetris verdiepte ze daarmee dit ontwikkeldoel uit het bestaande curriculum.

Als leerkracht kun je er ook voor kiezen Tetris te benaderen vanuit het medium dansen en de nadruk te leggen op het bewegen en vergroten van de dansvaardigheid. De specifieke manier van bewegen binnen de Tetris-dansles is iets dat nog niet in het curriculum zit en nieuw is voor de leerlingen. Je kiest dan voor ‘verbreden’. Tevens kan in het kader van efficiënte besteding van onderwijstijd ook gekozen worden om de gymles uit het gewone curriculum te vervangen door de dansles. Dan kies je ervoor om het medium (gym) te vervangen.

Waar sluit je op aan?

  • Je kunt kunstlessen dus op verschillende manieren inpassen, en laten aansluiten bij wat er gebeurt op school. Je kunt aansluiten bij:
  • Een onderwerp (bijvoorbeeld dieren of de Middeleeuwen)
  • Een medium (zingen, boetseren, dans)
  • Een ontwikkeldoel (samenwerken, persoonsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling)
  • Je kunt de kunstles inpassen door iets uit het curriculum te vervangen, te verdiepen of te verbreden.


Ze hebben de Cultuur|Connector ingevuld voor het project Tetris, zodat de diversiteit aan mogelijkheden zichtbaar wordt. (zie de afbeelding met het schema).

Lees het hele artikel met de andere voorbeelden hier.