Handig: Kompas Cultuuronderwijs

Voor icc'ers die bezig zijn met een beleidsplan voor cultuuronderwijs, is er nu een vernieuwde versie van het Kompas Cultuuronderwijs.


Met Het Kompas kun je als team de culturele activiteiten van je school in kaart brengen. Ook kun je alle activiteiten op en buiten school verzamelen en ordenen over de verschillende kunstdisciplines, erfgoed en projecten, voor de verschillende groepen.

Kompas voor snel overzicht.
Wanneer het kompas is ingevuld, wordt een aantal dingen snel duidelijk:

  • in welke perioden in welke leerjaren heel veel of juist heel weinig gebeurt
  • welke disciplines niet of nauwelijks aan bod komen
  • wat structureel en wat incidenteel wordt aangeboden
  • of de activiteiten onderdeel zijn van een leerlijn
  • wie belangrijke culturele partners zijn.

Voor meer informatie, klik hier. Of open de nieuwe versie van het LKCA-Kompas (pdf-bestand).


LKCA Kompas cultuuronderwijs