Leerkrachtenpeiling over Kunstmenu Meierijstad

Het Meierijstads Kunstmenu: verwonderen, verrijken, verdiepen. Help ons met de invulling!


Sinds dit schooljaar nemen àlle scholen in Meierijstad deel aan het Kunstmenu voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Hiermee ontzorgt Cultuurkade het onderwijs en bieden we continuïteit en structuur in cultuureducatie.
De schaalvergroting en de ontwikkelingen in het onderwijs hebben ertoe geleid dat we werken aan innovatie van het Kunstmenu.

Met deze leerkrachtenpeiling willen wij voor 8 juni a.s. de behoefte vanuit (zoveel mogelijk) leerkrachten ophalen om zo tot een nieuwe basis voor het Kunstmenu te komen.
Het invullen neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Dit is de link naar de peiling.

In de huidige structuur van het menu zijn de kunstdisciplines aan doelgroepen gekoppeld.
Zo komt elke leerling twee keer in aanraking met elke kunstdiscipline (muziek, dans, theater, beeldende kunst, foto film video, literatuur). Een keer in de onderbouw. Een keer in de bovenbouw.
Het ‘menu’ was tot op heden een programma: je boekt de onderdelen en er is geen (inhoudelijke) keuzemogelijkheid. Daar brengen we vanaf aankomend schooljaar al verandering in, omdat we merken dat die behoefte er is.
In de praktijk neem je met het volledige kunstmenu elk schooljaar met je groep deel aan twee projecten. Een voorstelling (zoals Rhythmix) en een lokaal project (zoals Vergeetmijnietje).

Deze leerkrachtenpeiling heeft betrekking op de inhoud, structuur en praktische zaken rondom het Kunstmenu.
Niet op de andere diensten van Cultuurkade, zoals de maatwerkprojecten, CMK, structurele of incidentele projecten.

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor het meedenken en je tijd!

Vul hier de peiling in.