Uitpakken met kunst, achter de schermen

OBS De Uilenbrink neemt al vanaf het begin ( 2013) deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, in dit artikel nemen zij ons mee wat dat voor de leerlingen en de school betekent en heeft opgeleverd.  


Artikel geschreven door Marion Krol, leerkracht en icc-er van De Uilenbrink, naar aanleiding hun jaarlijkse ateliers over kunst.

Uitpakken met kunst, ieder jaar opnieuw op OBS de Uilenbrink. Dat is voor kinderen en leerkrachten van de school elke keer een geweldige klus die veel tijd vraagt maar dan ook heel veel energie, blije gezichten en trotse gevoelens oplevert. De afsluiting in april/mei is altijd de druk bezochte expositie waarin je alles wat gemaakt en geoefend is kunt bewonderen.

We starten ons proces in november met het aanbieden van een aanstekelijk thema. Dat werkt inspirerend; zowel jonge als oudere kinderen en ook de leerkrachten moeten er raad mee weten. In de loop van de jaren kwamen o.a. voorbij: ‘Dan liever de lucht in!’, ‘Pak het in’, ‘Beestachtig leuk’ en dit jaar:

Happy Talent

Iedereen heeft wel een of ander talent, al is het een zeehond nadoen. En als je iets heel goed kan dan word je daar blij van, zeker als je het aan anderen kunt  laten zien of horen.
We bedenken altijd een inspirerende thema-opening voor de hele school: dit keer het maken van een gezamenlijk kunstwerk.

De Uilenbrink heeft een mooi nieuw, transparant schoolgebouw dat ingericht is met strakke muren, prachtige nissen in de grote podiumzaal, en hoeken en plekken waar kinderkunst tot zijn recht komt. En we hadden nog geen gezamenlijk groot kunstwerk…..

Tadaa: een (gedeeltelijk gepikt) idee ontstond:
In 2-tallen hebben een ouder kind met een jonger kind (uit de maatjesgroep)  gepraat over hun talent(en) en over iets waar ze alle 2 goed in zijn. Na afloop van dat gesprekje kregen ze een stukje klei en maakten ze een vingerafdruk ‘handshape’ van een stevige handdruk.
Al die 250 handshapes van 2-tallen kinderen en collega’s werden in leuke kleurtjes gespoten en opgehangen in een prachtig houten raamwerk.

Na de onthulling van het kunstwerk gingen alle groepen aan de slag met het thema Happy Talent: in de bovenbouw konden de kinderen 2 keer een keuze maken uit 16 ateliers. Zij hebben 3 weken aan 1 activiteit gewerkt en nog eens 3 weken aan een andere.
De groepen in de onderbouw mochten hun eigen momenten kiezen om met de kunstlessen bezig te zijn in de periode tussen de carnavals- en de meivakantie. Zij werkten in de eigen groep of met de parallelgroep samen.

De waarde van kunstonderwijs

In de loop van de jaren is ons lijstje van enthousiaste kunstenaars/docenten waar we uit kunnen putten aardig uitgebreid. We zijn een CmK-school (Cultuureducatie met Kwaliteit) waardoor we verzekerd zijn van geldelijke steun en ook onze schoolleiding is overtuigd van de waarde van kunstonderwijs en geeft ons support en alle middelen die nodig zijn. Dit jaar kon een record aantal kunstenaars/docenten samen met onze collega’s de ateliers bemannen en bevrouwen.
En of ieders talenten tot uitdrukking kwamen?
Jazeker, er is gedanst, gefotografeerd, getimmerd, geschreven en getekend, gekleid, gezongen en geacteerd, geverfd, met zand gestrooid, 2 keer een nieuwe Nachtwacht gemaakt, gebeeldhouwd, gebouwd en gelarpt en dat alles met heerlijk veel enthousiasme.

Genieten

Dat doen wij, de 2 cultuurcoördinatoren (Suzan en Marion) vanaf het aanbieden van het thema in november tot en met de evaluatie na de expositie. Het mooist is het om te zien dat al onze collega’s ‘aan gaan staan’ zo gauw dat nodig is en zij samen met de kinderen de mooiste ontwikkelingen laten zien. Bij ons op school is steeds meer het proces van belang en daardoor wordt het werk van de kinderen vanzelf steeds boeiender. Het reflecteren samen met de kinderen op het proces wordt steeds meer een gewoonte en dat zien we niet alleen terug bij de kunstlessen.

We stressen ook wel wat af want het stukje ‘uitnodigen kunstenaars tot en met de daarbij behorende offertes en rekeningen/financiën’  heeft Cultuurkade bij ons durven onder te brengen (leren we veel van). Zo af en toe is er een docent of collega die uitvalt en alles moet toch door gaan en dat kost dan wat georganiseer.
Maar …

We hebben weer lekker uitgepakt in 2023 en hopen dit jaarlijkse mooie kunstproces nog beestachtig  lang leuk te vinden met z’n allen.