80 jaar herdenking en bevrijding Meierijstad

In 2024 is het 80 jaar geleden dat Meierijstad werd bevrijd. Iets wat niet vergeten en zeker herinnerd mag worden.


Het lesmateriaal dat in 2014 en 2019 is ontwikkeld, hebben we doorgekeken, besproken en is veelal heel goed opnieuw bruikbaar. Met verschillende aanbieders hebben we overleg gehad hoe de gebeurtenissen van nu ook hierin te betrekken zijn. Burgerschap is hierbij een belangrijk thema.
Om goed in beeld te krijgen wat de scholen wensen voor deze herdenking hebben we een leerkrachtenpeiling gehouden die door 85% van de leerkrachten werd ingevuld. 93% daarvan gaf aan hieraan aandacht te willen besteden tijdens de lessen. Als disciplines werd er gekozen voor:

  • 83% erfgoed
  • 81% foto en film
  • 69% theater
  • 46% mediawijsheid

Klik hier voor de samenvatting van de leerkrachtenpeiling.

Op dit moment verzamelen we alle activiteiten en informatie en op 29 februari 2024 is er een bijeenkomst voor ICC’ers en leerkrachten. Vanaf 4 maart tot 1 april kunnen de scholen dan gaan boeken. Vanaf 2 september tot 18 oktober worden de activiteiten uitgevoerd.