icc cursus Meierijstad

Wil jij jouw school verrijken met een betekenisvol cultuurprogramma? Neem dan deel aan de icc-cursus 2024-2025 in Meierijstad


Je inspireert, stimuleert en motiveert elkaar om een betekenisvol cultuurprogramma op jouw school vorm te geven. En....dat ziet er dus op elke school ook anders uit. Je werkt vanuit jouw persoonlijke ontwikkelwens.

Tijdens de bijeenkomsten staan interactie en uitwisseling centraal. Daarnaast wordt er een stevige basis gegeven over 3 verschillende soorten kwaliteit:

  • De inhoudelijke kwaliteit (algemene kennis van kunst & cultuur, ontwikkelingen in het domein en het vormen van visie);
  • De relationele kwaliteit (samenwerken binnen en buiten de school, gesprekstechnieken, werken aan draagvlak en het vergroten van je netwerk);
  • De operationele kwaliteit (het organiseren van activiteiten en zicht op randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen).

Omdat we werken vanuit eigen ontwikkelwensen, wordt het programma continue op maat ingericht. Binnen de training is daarbij veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (waarom ben je icc’er? waar sta je? waar wil je naartoe?), de lokale omgeving (wat is de culturele omgeving waar we ons bevinden? wat kunnen we voor elkaar betekenen?), het maken van concrete plannen (hoe geef ik visie vorm? wat is er financieel nodig voor een goed cultuurplan?) en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

De cursus leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.

Aan de hand van de schoolsituatie wordt er gewerkt aan een (idee voor een) beroepsproduct of plan voor jouw beroepspraktijk. Voorbeelden van zo’n product of plan zijn een visiedocument, een ontwikkelkaart, een lesproduct of een artistieke interventie. Dit hoeft dus niet per definitie een cultuurbeleidsplan te zijn (zeker als deze al geschreven is voor de school).

Je onderbouwt daarbij hoe dit plan of beroepsproduct tot stand is gekomen en hoe dit bijdraagt aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator. Ook voer je minimaal 1 gesprek binnen je school (met collega’s of directie) over cultuuronderwijs. Ten slotte maak je in een eindpresentatie zichtbaar wat je beroepsproduct of plan is en hoe de training heeft bijgedragen aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator.

​​​​​​​Praktisch
De icc-cursus zal plaatsvinden op onderstaande data:

Schooljaar 2024-2025

Bijeenkomst 1: Dinsdag 29 oktober 2024 middag 13.00 – 17.00 uur
Bijeenkomst 2 en 3: Donderdag 28 november 2024 09.00 – 17.00 uur
Bijeenkomst 4 en 5: Dinsdag 4 februari 2025 09.00 – 17.00 uur
Bijeenkomst 6 en 7: Dinsdag 18 maart 2025 09.00 – 17.00 uur
Bijeenkomst 8: Donderdag 17 april 2025 middag 13.00 – 17.00 uur
Eindpresentie: Dinsdag 3 juni 2025 15.00- 19.00 uur

Kosten
€500 per deelnemer. Bij het behalen van het certificaat betaalt Cultuurkade 50% van deze kosten terug.

Aanmelden: Meld je aan via info@cultuurkade.nl


ICC cursus Meierijstad 2024-2025