Inspirerend programma rondom 80 jaar vrijheid voor scholen Meierijstad

De boodschap van vrijheid doorgeven aan de volgende generatie. Leerlingen prikkelen met verhalen die raken en activiteiten die bijblijven.


Dat is het doel van het inspirerende programma rondom 80 jaar vrijheid voor jongeren in Meierijstad. In september wordt deze mijlpaal herdacht en gevierd. Het programma voor de basis- en middelbare scholen rondom 80 jaar vrijheid werd samengesteld door Cultuurkade Meierijstad. Met meer dan [4000] inschrijvingen is het nu al succesvol te noemen.

Het programma wordt breed gedragen door vele partijen en organisaties, waaronder de gemeente Meierijstad. “Als gemeente vinden wij het heel belangrijk dat we de boodschap van vrijheid uitdragen naar deze groep jongeren”, zegt burgemeester Kees van Rooij. “Ik zeg wel eens: ‘freedom is a verb’: aan vrijheid moet je werken. En dat begint kleinschalig op school.”

Keuzes maken
Maar hoe ziet dat er concreet uit? “Het educatieprogramma rondom 80 jaar vrijheid bestaat uit verschillende onderdelen”, zegt Fieke Barten van Cultuurkade. “We hebben voor alle scholen in Meierijstad een basis-educatiepakket met filmpjes, een kinderboek, een naslagwerk voor leerkrachten en een set morele dilemma’s uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee in de klas gesprekken kunnen worden gevoerd over waarden en keuzes samengesteld. Bij een moreel dilemma gaat het om twee waarden die met elkaar in conflict komen. Door te discussiëren over dilemma's kan zodoende meer begrip ontstaan voor de verschillende keuzes die mensen maken, omdat duidelijk wordt waaròm ze die keuze maken."

Van parachutesprong tot textielworkshop
Daarnaast zijn er tal van activiteiten waarvoor scholen zich in kunnen schrijven: van een programma rondom de Veghelse verzetsstrijder Paula Pottgiesser tot een museumbezoek met textielworkshop of een vertelling in de klas, waarbij verhalen van mensen over de oorlog levendig worden naverteld. Maar scholen kunnen ook het ‘basecamp’ bezoeken, parachutesprongen bijwonen, een verhalenroute wandelen, een oorlogsveteraan uitnodigen of kiezen voor een workshop waar de wederopbouw na een oorlog centraal staat. En er is nog veel meer! We hebben een heel divers aanbod gecreëerd, waarin leerlingen op allerlei manieren uitgedaagd en geraakt worden.”

Verhalen die raken
Tijdens de viering van 80 jaar vrijheid wordt niet alleen ingestoken op het herdenken van het verleden. “We vinden het belangrijk om nooit te vergeten wat er is gebeurd, betekenis te geven aan onze eigen omgeving en te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is,” zegt Fieke Barten. “Er leven zoveel kinderen niet in vrijheid”, zegt ook burgemeester Van Rooij hierover. “Het is belangrijk om dat de kinderen van Meierijstad bij te brengen en ze ervan te doordringen waarom het belangrijk is om onze vrijheid te koesteren. We moeten het niet te zwaar maken voor ze, maar willen ze wél raken met die verhalen.”

“Met het programma rondom 80 jaar vrijheid werken we aan allerlei vaardigheden en vakgebieden”, vervolgt Fieke Barten. “Erfgoed, burgerschap, bronnenonderzoek, bewustwording, samenwerken, empathie… en ga zo maar door! Daarom vinden wij het programma zo waardevol.” Dat vindt ook Wendy Schellekens-Daniëls, leerkracht van groep 7/8 en intern cultuurcoördinator op basisschool Petrus en Paulus uit Eerde: “Ik vind het een inspirerend programma en heb zin om ermee aan de slag te gaan. Dit programma past daarnaast perfect binnen ‘verdiepend leren’, een onderwijsconcept waar wij mee werken. Het programma rondom 80 jaar vrijheid sluit namelijk naadloos aan op de competentie burgerschap, één van de zes competenties die binnen ‘verdiepend leren’ centraal staan. Bovendien zijn we in het kader van ons thema ‘duurzaamheid’ ook bezig met leervragen als: wat kun je meenemen uit het verleden om de toekomst vorm te geven? Ook daar past dit programma heel goed bij; ik kijk er dan ook naar uit!”

Meer weten over het programma van Cultuurkade Meierijstad rondom 80 jaar vrijheid? Kijk op www.cultuurkade.nl/vrijheid

Tekst: Dinges Tekst & Tekstadvies