Cultuur in een open samenleving

'Cultuur in een open samenleving', dat is de titel van het gepresenteerde plan van minister van Engelshoven (OCW) aan de tweede kamer. Lees op pagina 9,10 en 11 haar visie op cultuur in school.


De minister benadrukt dat kunst, cultuur en erfgoed geen doel hoeven te dienen, maar hun eigen intrinsieke waarde hebben. Zij zijn wel van onmisbaar belang voor een open samenleving. Volgens belangenorganisatie Kunsten ´92 geeft de minister een nieuwe - voor de sector verfrissende - wending aan het debat over kunst en cultuur en geeft zij een eerste invulling aan de aangekondigde investeringen van dit kabinet.

Cultuur in een open samenleving

Uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur. Ook blikt deze brief vooruit op het cultuurbeleid in de periode na 2020.

Uitwerking van het cultuurbeleid van het kabinet aan de hand van 5 thema’s:

  • cultuur maakt nieuwsgierig
  • ruimte voor nieuwe makers en cultuur
  • een leefomgeving met karakter
  • cultuur is grenzeloos
  • een sterke culturele sector.

Cultuurbrief 2018