Milieueducatieprojecten weer een succes!

Ook dit jaar was de deelname aan deprojecten vanuit de scholen weer ruim voldoende en waren de reacties weer enthousiast!


Voorafgaande aan de Landelijke Schoonmaakdag vonden deze projecten in maart plaats. De kleuters kregen bezoek van ‘Bart, de vuilnisman’( Vankaathovengroep), bij groep 3 vertelden Jan en Maarten van de Gemeentewerf over het riool en aan de hand van een spel met knikkers, buizen, een nepdrol en –rat snapten de leerlingen precies war het water uit huis naar toe spoelt, vervolgens kon groep 4 naar de Waterzuivering waar inzichtelijk werd gemaakt hoe je drol omgezet wordt door bacteriën (neus dicht) in schoon water voor de rivier. Groep 5 bracht een bezoek aan de Milieustraat en mocht in de vuilniswagen plaatsnemen. Groep 6 volgde aan de hand van een speurtocht de tocht van inname naar winkel of werkplaats bij ‘Kringloop d’n einder’. Groep 7 en 8 hebben prachtige vissen gemaakt onder begeleiding van kunstenaars Annie en Inge voor een heel groot kunstwerk wat straks te bezichtigen zal zijn in de gang bij de apotheek in het centrum www.vanafvalnaarkust.nl . En drie groepen 8 mochten voor het ‘Duurzaam Rooi’ naar Ahrend alwaar ze een rondleiding kregen. Over het algemeen goede en enthousiaste evaluaties waarmee we hopen dat de projecten kunnen blijven voortbestaan.