Cultuur in een open Samenleving

Cultuur in een open samenleving.  Meer geld en aandacht voor cultuureducatie


Veel goed nieuws in de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving, die minister van OCW Ingrid van Engelshoven half maart publiceerde. Zo kwam er € 5 miljoen extra voor de Impuls muziekonderwijs, krijgen alle scholen de mogelijkheid om musea te bezoeken én krijgt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ook na 2020 een vervolg. De exacte invulling hiervan laat nog even op zich wachten, maar wij kijken vast goedgehumeurd vooruit.