Meer Bizar Bazar

De groepen 7 van obs de Uilenbrink hebben bij de afgelopen atelierweken samengewerkt met kunstenaar Inge Bollen. Een aantal kinderen kenden haar nog van voorgaande ateliers. Het thema Bizar Bazaar stond centraal.


Door middel van een PowerPoint werden de leerlingen meegenomen naar de wereld van Marokko. Je vindt daar prachtige lampen met diverse patronen. Hier hebben zij zich door laten inspireren. In groepjes van 2 of 4 leerlingen zijn ze aan de slag gegaan. Leerlingen mochten hun eigen lampenvorm kiezen en het patroon netjes uitsnijden. Ieder kind kreeg een eigen vlak, maar dat vlak hoorde natuurlijk bij één geheel. Dat betekent: samenwerken! Patronen die terugkwamen of doorliepen op andere stukken (alle patronen hebben we geprikt!), kleuren kiezen en uiteindelijk het vast borduren van de vlakken. Vooral dat laatste vergde de nodige concentratie en samenwerking. Ze zijn erg trots op hoe het proces is verlopen, het resultaat mag er dan ook zeker wezen! Komen jullie onze werken bewonderen tijdens de Fancy Fair op 25 mei? De Uilenbrink wil Inge Bollen weer bedanken voor haar inzet en enthousiasme tijdens onze ateliers. (Bron: Het Uiltje jaargan 10 nr 29).