SKOSO directeuren onderzoeken

Op 17 mei zijn de SKOSO directeuren en het stafpersoneel op CHV Noordkade door Susanne Dulmoulin aan het werk gezet en hebben door te experimenteren kunnen ervaren hoe cultuureducatie een vliegwiel kan zijn voor de 21st century skills .


De middag was bedoeld als een zinvol en leuk uitje.  Paul Meessen had gevraagd om informatie te geven over techniek in combinatie met cultuureducatie en de overeenkomsten met de 21 century skills. Aan de hand van een bijzonder filmpje en het project Kunstructeur werd duidelijk dat experimenteren en onderzoeken belangrijke voorwaarden zijn voor de toekomst en dat leerlingen het heel leuk vinden om hier mee bezig te zijn. Ook de directeuren en stafleden gingen aan de slag en kwamen met prachtige uitvindingen voor een keukenmachine die heel veel tegelijk kan. Nadien werden ze door Phoenix Cultuur  in het kader van het 50-jarig jubileum getracteerd op een workshop smeden of siersmeden.