SKOSO ontdeklab, kraamkamer voor de toekomst

SKOSO wil in het kader van innovatief onderwijs op gebied van ICT, wetenschap, techniek en excellentie een olievlekwerking tot stand brengen op de scholen van SKOSO zelf, maar ook in de regio en wellicht later ook daarbuiten.


Dit doen we het liefst in samenwerking met zoveel mogelijk externe partijen.
​​​​​​​We willen de kinderen al vanaf jonge leeftijd leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Via ontdekken, onderzoeken en ontwerpen willen we kinderen intrinsiek motiveren om een bijdrage te leveren aan een wereld van duurzame energie. Door de juiste kennis en betrokkenheid kunnen zij een verschil maken, nu en in de toekomst. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om zich in te zetten voor de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, ook wel de SDG’s genoemd. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De kern hiervan is: een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Via deze link http://www.17doelendiejedeelt.nl/ krijg je meer informatie over de 17 SDG’s.
Middels de 21st Century Skills willen we het eigenaarschap bij kinderen vergroten door het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren. We leren kinderen werken met nieuwe technische materialen in een omgeving waarin ze zelf mogen creëren en produceren (maker education) en vaardiger te worden om in logische stapjes te denken (computational thinking). Door samen te werken, keuzes te maken in het ontwikkelproces en hierop te reflecteren, leren zij hoe ze hun doel kunnen bereiken.
Om deze doelstellingen te realiseren hebben we op 5 oktober 2017 het SKOSO-ontdeklab geopend. De eerste versie van het SKOSO-ontdeklab is op de locatie van Neovito te
Sint-Oedenrode. Vanuit deze kraamkamer worden workshops gegeven, activiteiten en wedstrijden georganiseerd en middels uitleenkisten worden materialen uitgeleend aan de scholen. We bieden hulp en ondersteuning bij het gebruik van deze materialen op de scholen aan de leerkrachten en aan de leerlingen. Nog voor de zomervakantie worden op alle scholen mini-ontdeklabs gerealiseerd. Op de locatie van Neovito blijven we ons richten op specifieke activiteiten m.b.t. duurzaamheid middels de 17 SDG’s.
Wil je meer informatie over het opzetten van een ontdeklab, de mogelijkheden en activiteiten van ons ontdeklab of over de mini-ontdeklabs op de scholen, of je wil je als externe partij meedenken over nieuwe activiteiten, neem dan contact op met Tine Strikkers, ICT-coach SKOSO en coördinator SKOSO-ontdeklab, via het e-mailadres ontdeklab@skoso.nl of kijk op onze website www.skoso.nl/ontdeklab