Cultuurkade maakt werk van jouw privacy!

Wij zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van jouw privacy en we zullen ook niet de laatste zijn. Maar goed ook! Want wij nemen jouw privacy zeer serieus.


Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke informatie. Momenteel leggen wij de laatste hand aan onze privacyverklaring. Wat gaat er precies veranderen? We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor je samen:
•    wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van je gebruiken
•    wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
•    je hebt het recht om in te zien hoe we jouw data gebruiken
•    je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonlijke data)
•    jouw persoonlijke gegevens bij Cultuurkade zijn goed beschermd

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van ons? Klik dan op deze link. Wij versturen maximaal eens per maand een nieuwsbrief. Wil je nu weten welke gegevens wij van jou opslaan en wat we hiermee doen? Neem dan contact met ons op via mail: info@cultuurkade.nl  of via telefoon: 06-45007952. Wij brengen je graag op de hoogte hiervan. Hartelijk bedankt voor jouw vertrouwen in ons!

En voor de volledigheid: je kunt je altijd onderaan iedere nieuwsbrief gewoon afmelden!