Fusie Kunstbalie en bkkc

Kunstbalie en bkkc zijn per 1 juni gefuseerd en gaan samen verder als Stichting Kunstloc Brabant.


Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst, community art en professionele kunst. Doel: een nog stevigere basis voor een toekomstbestendig Brabants cultuursysteem.

Dat bkkc en Kunstbalie gaan fuseren is eigenlijk niet zo vreemd. De beleidsterreinen van de afzonderlijke organisaties sluiten immers naadloos op elkaar aan. Kunstbalie houdt zichbezig met de brede basis; cultuureducatie, amateurkunst en community art en bkkc richt zich op het versterken en verbinden van de professionele kunsten. Er is daardoor veel overlap in kennis en netwerk en de fusie biedt de uitgelezen kans deze met elkaar te verbinden. De fusieorganisatie kan dan nog doeltreffender zijn werk doen voor de Brabantse kunst- en cultuursector.

Samenwerken
De fusie komt niet volledig uit de lucht vallen: bkkc en Kunstbalie werken al langere tijd intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld bij het communicatieplatform mestmag.nl en sinds dit jaar ook via het impulsgeldenprogramma. Daarnaast verhuizen beide organisaties komend jaar naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone.

Volgens zowel bkkc als Kunstbalie levert het maken en beleven van kunst en cultuur een essentiële bijdrage aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan een betere samenleving. Het is de bedoeling dat de dienstverlening aan de culturele sector, de provincie en aan de gemeenten door de fusie efficiënter, vollediger en flexibeler wordt. Kortom: de sector wordt nog beter bediend met advies en informatie op maat.