Quotes, waar halen wij ze vandaan?

In iedere nieuwsbrief plaatsen wij een andere quote en ook bij projectpagina's zie je vaak een of meerdere quotes staan. Maar hoe komen we daar nu eigenlijk aan?


Als een groep heeft deelgenomen aan een activiteit die via het boekingssysteem is gepland, wordt er een mail naar de leerkracht gestuurd met de vraag om een evaluatie in te vullen.
Wij koppelen de antwoorden (anoniem) terug naar de kunstenaars of aanbieders, soms al tijdens het schooljaar, als wij zien dat de antwoorden vragen om bijsturing, soms aan het einde van het schooljaar of project. De antwoorden gebruiken wij dus om de kwaliteit van het project of de activiteit te verbeteren, of om een compliment te geven.

Sommige antwoorden vinden wij zo duidelijk spreken voor een bepaald project dat wij ze graag erbij plaatsen, zeg maar een soort van aanbeveling van een collega.
Dus daar halen wij de quotes vandaan!