Cultuureducatie en de financiën

Cultuureducatie en de financiën

Lumpsum financiering
De lumpsum is één budget dat scholen voor alle kosten ontvangen van het Ministerie van OCW. In de lumpsum begroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Er is onderdeel van dit budget is beschikbaar voor Culturele vorming.
€4,39 per leerling*
€105, 31 per school*
Dit geld is voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Prestatiebox PO
Bovenop de lumpsum financiering is in de prestatiebox PO een bedrag per leerling beschikbaar om de (brede) prestaties van de school te verbeteren.
€16,37 per leerling*
Hiervan is €3 per leerling voor een museumbezoek zodat leerlingen minimaal 1x in hun schoolcarrière naar het museum kunnen.
Scholen die meedoen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben de afspraak dat het totale bedrag uit de Prestatiebox aan Cultuureducatie wordt besteed.

Cultuureducatie met Kwaliteit
€8,89 per leerling*
50% van dit budget wordt betaald door Fonds voor Cultuurparticipatie en 50% wordt betaald door de gemeente. Dit budget mag worden ingezet voor verdieping op het gebied van Cultuureducatie bijvoorbeeld training en scholing voor leerkrachten. Het moet passen bij de visie die de school heeft op het gebied van cultuureducatie.

Het kabinet wil de regels voor de verdeling van het geld eenvoudiger maken. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 mogelijk één basisbedrag per leerling en per school.

Hulp nodig bij het uitrekenen van jouw schoolbudget?
Wil je weten hoeveel geld er voor jullie school beschikbaar is uit al deze geldstromen, bel of mail ons dan gerust, wij rekenen het graag voor je uit en maken gebruik van een handig excel-overzicht.
​​​​​​​Stuur de mail naar je eigen contactpersoon of naar info@cultuurkade.nl.

*Deze bedragen zijn geldig in het schooljaar 2020-2021 en voor scholen naar eigen inzicht in te zetten.