De overgang van PO naar VO

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Hoe kan de leerling die van groep 8 naar klas 1 gaat, zélf zichtbaar maken wie hij is, wat hij belangrijk vindt en hoe hij naar de wereld om zich heen kijkt, zodat de leraar van groep 8 zicht heeft op de ontwikkeling van deze leerling en de leraar van klas 1 zicht krijg wie de leerling is en wat hij met zich meebrengt richting de school?

Het einde van de basisschooltijd: een afscheidskamp, eindmusical en een lange zomervakantie. En daarna start je als leerling opnieuw op de middelbare school van jouw keuze. Een nieuwe start én een nieuw hoofdstuk. Maar hoe zit het met de borging van jouw opgedane kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie van de basisschool naar voortgezet onderwijs? Hoe kan de nieuwe middelbare school profiteren van de opgedane bagage op het gebied van cultuureducatie?

De drie werkbladen bieden een invulling van dit vraagstuk, om als leraar met de leerlingen mee aan de slag te gaan.

De werkbladen zijn zowel te gebruiken in groep 8 van de basisschool als in de onderbouw van de middelbare school. Indien gewenst kan het niveau aangepast worden door bepaalde vragen of opdrachten achterwege te laten. Start met het doornemen van de lerarenhandleiding om daarna aan de slag te gaan met de werkbladen voor de leerlingen.

Drie werkbladen

De Meesterproef

De Meesterproef maakt zichtbaar wat de leerling belangrijk vindt, wat bij hem of haar past en hoe hij of zij is. Met alle talenten die de leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben opgebouwd, laten zij nog één keer het beste van zichzelf zien in de kunstdiscipline waar zij in uitblinken.

Bekijk hier de lerarenhandleiding

Bekijk hier het werkblad voor leerlingen

Mijn Filter

De leerlingen maken een grote overstap, van groep acht naar de eerste klas van een nieuwe school. We markeren dit moment met Mijn Filter: een verwerkingsopdracht waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om te tonen wat ze zichtbaar willen maken van zichzelf. Wat laten ze zien en wat laten ze liever ongezien?

Bekijk hier de lerarenhandleiding

Bekijk hier het werkblad voor leerlingen

Mijn eerste dag op het voortgezet onderwijs

De nieuwe ervaringen op een middelbare school zijn spannend en cruciaal. We markeren dit belangrijke moment met mijn eerste dag op het VO: een verwerkingsopdracht waaruit naar voren komt wat de leerlingen belangrijk vinden, wat ze willen voelen en mee willen maken op hun nieuwe school.

Bekijk hier de lerarenhandleiding

Bekijk hier het werkblad voor de leerling