Onmisbare icc-ers

Onmisbare icc-ers

Elke school heeft een interne cultuurcoördinator (icc-er). We maken in het gebruik van de benaming ‘icc-er’ geen onderscheid tussen hen die wel of niet gecertificeerd zijn.

De interne cultuurcoördinator is de spil voor cultuureducatie op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en fungeert vaak als inspirator voor collega’s.
De cultuurcoördinator is de verbindende schakel; zowel binnen de school als tussen de school en de lokale culturele omgeving.
De icc-ers zijn op een school het eerste aanspreekpunt voor de intermediairs van Cultuurkade, en andersom. Samen gaan we voor kwalitatief goed cultuuronderwijs voor ieder kind op jouw school.

Cultuurkade investeert in het netwerk van icc-ers en in individuele relaties met de icc-ers/scholen.
Contacten bestaan uit gezamenlijke bijeenkomsten én uit individuele gesprekken op maat.
Onze (netwerk)bijeenkomsten gaan vaak over deskundigheidsbevordering van icc-ers.
​​​​​​​Ook is het mogelijk om de icc-cursus te volgen. Je neemt dan bij aanvang twee leervragen mee: één van jezelf, en één van je school. Meld je eerst even bij Cultuurkade, als je interesse hebt. En natuurlijk bij je directeur; professionaliserings- of duurzame inzetbaarheidsuren kunnen hiervoor (in overleg) ingezet worden.

We dagen icc-ers uit om na te denken over cultuureducatie op de langere termijn. Denk je alvast mee?

  • Stel, het is vijf jaar later, wat zie jij idealiter gebeuren binnen en buiten je school als het gaat om cultuureducatie?
  • Als dat het beeld is wat past bij jou en jouw school. Wat herken je van dat beeld al terug in de school, wat nog niet? Wat zie je de leraren daarin al doen? Wat zijn jullie sterke punten in het cultuuronderwijs?
  • Wat zie je nog niet zo gebeuren? Wat zie je leraren nog niet doen? En vervolgens, waar liggen dus nog kansen voor ontwikkeling?
  • Als dat dan is wat nog ontwikkeling vraagt, wat vraagt dat dan van jouw rol als icc-er? Waarin wil jij jezelf dan nog ontwikkelen?

Maar bedenk: je staat er niet alleen voor, wij staan voor je klaar om je te helpen bij je taak.

Het LKCA ontwikkelde een poster met de taken, rollen en competenties die zij verbinden aan de icc-er.
Download hier de poster van het LKCA. Die kan helpen bij je beeldvorming en je kunt je met dit middel afvragen hoe jij en je directeur het icc-schap willen inzetten op je school.