De stuurgroep van Cultuurkade

De stuurgroep denkt mee over de koers van Cultuurkade. De stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van onderwijskundige bestuurders uit de drie kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel en wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder. De leden zijn beslissingsbevoegd en bepalen de strategie waaraan de coördinatoren van Cultuurkade invulling geven. Cultuurkade wordt gefinancierd vanuit de gemeente Meierijstad, de schoolbesturen basisonderwijs, de CmK-gelden en vanuit een bijdrage van het voortgezet onderwijs. In dit gezelschap van adviseurs hebben sinds januari 2018 tien mensen zitting:

  • Menno Roozendaal (Wethouder Gemeente Meierijstad)
  • Berry Tomas (Skipov)
  • Paul Meessen (SKOSO)
  • Annemieke Pepping (Skopos)
  • Marionne Lommen (SAAM)
  • Barbara Sol (Zwijsen College)
  • Clemens Geenen (Fioretti College)
  • Arno van Alebeek (Gemeente Meierijstad)
  • Erik Tausch (Gemeente Meierijstad) en
  • Susanne Dumoulin of Dorian Verkuijlen (Cultuurkade Veghel)

De stuurgroep komt twee tot driemaal per jaar bij elkaar.