De stuurgroep van Cultuurkade

De stuurgroep denkt mee over de koers van Cultuurkade. De stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van onderwijskundige bestuurders uit de drie kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel en wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder. De leden zijn beslissingsbevoegd en bepalen de strategie waaraan de coördinatoren van Cultuurkade invulling geven. Cultuurkade wordt gefinancierd vanuit de gemeente Meierijstad, de schoolbesturen basisonderwijs, de CmK-gelden en vanuit een bijdrage van het voortgezet onderwijs. In dit gezelschap van adviseurs hebben sinds januari 2018 tien mensen zitting:

  • Menno Roozendaal (Wethouder Gemeente Meierijstad)
  • Arno van Alebeek (Gemeente Meierijstad)
  • Erik Tausch (Gemeente Meierijstad)
  • Paul Meessen (SKOSO), Marcel vd Hoven (Skopos)
  • Sandra Beuving (Stichting OOG)
  • Berry Tomas (Skipov)
  • Barbara Sol (Zwijsen College)
  • Clemens Geenen (Fioretti College) en
  • Dorian Verkuijlen of Susanne Dumoulin (Cultuurkade Veghel)

De stuurgroep komt twee tot driemaal per jaar bij elkaar.


Over de foto
De stuurgroep bestond voorheen uit een grotere groep vertegenwoordigers (zie de foto hierboven), waarin ook de culturele instellingen een plaats hadden. Met het samengaan van de drie marktplaatsen in 2017, zijn ook de stuurgroepen samengevoegd. De stuurgroep heeft in deze grote samenstelling de samenvoeging van de drie marktplaatsen begeleid.  In januari 2018 was de stuurgroep voor het laatst in deze grote setting bijeen, de stuurgroep gaat in een afgeslankte vorm verder. (zie hierboven)

Op de groepsfoto hierboven staan van links naar rechts:
Toos Michon (Elde college), Marlou Vrijsen (Cultuurkade Schijndel), Marcel vd Hoven (Skopos), Corrie Priems (FHKE Pabo Veghel), Paul Meessen (SKOSO), Menno Roozendaal (voorzitter) (Gemeente Meierijstad), Barbara Brouwer (Phoenix Cultuur), Susanne Dumoulin (Cultuurkade Veghel), Berry Tomas (Skipov), Dorian Verkuijlen (Cultuurkade Veghel), Gio van Creij (Bibliotheek NOBB), Fieke Barten (Cultuurkade Sint-Oedenrode), Arno van Alebeek, (Gemeente Meierijstad).
Op de foto
ontbreken: Sandra Beuving (Stichting OOG), Barbara Sol (Zwijsen College), Clemens Geenen (Fioretti College), Erik Tausch (Gemeente Meierijstad).