Wat is Cultuurkade:

Cultuurkade Meierijstad is hèt kennisloket voor cultuureducatie onder schooltijd in de gemeente Meierijstad.

Onze missie:
Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad. Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking.

Voor wie?
Cultuurkade richt zich op het basis- en voorgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad.
Wij werken samen met gemeente, onderwijs, professionele- en amateur kunst- en cultuuraanbieders en vele vrijwilligers.  ook geregeld samen met de Pabo Veghel.

Wat doen wij:

  • Organisatie Kunst en erfgoedmenu's
    Elk schooljaar nemen ruim tienduizend leerlingen in Meierijstad deel aan projecten die Cultuurkade (mede) ontwikkelt en/of aanbiedt. Het gaat om een veelzijdig aanbod: van theater, beeldende kunst en film tot dans, literatuur en fotografie. Ook erfgoed of filosoferen met kinderen vallen onder de vlag van cultuureducatie.
  • Cultuureducatie met Kwaliteit en maatwerk
    Als intermediairs van de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' begeleiden wij de 18 deelnemende scholen op maat. Wij maken daarvoor gebruik van het stappenplan De CultuurLoper, ontwikkeld door KunstLoc. Hiermee werken we aan meer structuur in cultuureducatie. Wij sluiten aan bij eigen thema's en lesprojecten van de verschillende scholen en daarbij zetten we de onderzoekende, creërende en reflecterende vermogens van kinderen centraal .

Cultuurkade is aanzienlijk meer dan een onmisbaar scharnier tussen het onderwijs en de – veelal Brabantse – cultuuraanbieders. Cultuurkade werkt intensief samen met scholen en ondersteunt leerkrachten in Meierijstad om meer diepgang en kwaliteit te geven aan cultuureducatie.​​​​​

Jaarverslag 2019

Klik hier door naar het jaarverslag 2019

Open hier de OMG special

Bekijk hier het factsheet van Cultuurkade

Klik hier voor de tabellen behorende bij het jaarverslag 2019

​​​​​​​Mei 2020: Met gemengde gevoelens presenteren wij het jaarverslag 2019 van Cultuurkade Meierijstad.

Gemende gevoelens omdat wij ten eerste met trots terugkijken op de behaalde resultaten in 2019, zowel kwalitatief als kwantitatief.
En tegelijkertijd met pijn in ons hart, omdat we ons op dit moment in een situatie bevinden waarin cultuureducatie vrijwel tot stilstand is gekomen, we alleen maar activiteiten annuleren en af kunnen wachten hoe de Corona crisis zich verder ontwikkeld. Activiteiten waar we bijzonder trots op zijn, zoals de ontmoeting tussen veteranen en leerlingen, of grote groepen leerlingen die voorstellingen en musea bezoeken, lijken op dit moment verder weg dan ooit.

Met dit jaarverslag, de OMG special, de factsheet en tabellen hopen wij zo helder mogelijk de activiteiten te verantwoorden die wij hebben uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep van Cultuurkade en de gemeente Meierijstad.

Zo nodig willen wij graag de inhoud van dit jaarverslag extra toe lichten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@cultuurkade.nl.

Jaarverslag 2018

Om een goed beeld te krijgen van onze werkzaamheden, verwijzen we je graag naar ons
jaarverslag 2018. Klik op de link om het te bekijken. Of bekijk hier het factsheet van 2018, dat geeft in éen oogopslag een beeld van ons bereik en resultaten.

Jaarverslag 2017

Kijk ook gerust in het jaarverslag van 2017, dat geeft een mooi beeld van de ontwikkeling die we doormaken. Klik op deze link om het te bekijken of klik op deze link voor het factsheet.

Waar cultuur en onderwijs samen stromen