St. Antonius molen Eerde

In 2001 is stichting De Eerdse Molen opgericht met als doel de molen in oude luister te herstellen en voor de toekomst te bewaren. Dit historische monument moet voor het nageslacht bewaard blijven, gezien de rol die de molen heeft gespeeld tijdens de tweede wereldoorlog en het feit dat de molen aan de bakermat heeft gestaan van Veghel als voedingsstad. 

De stichting streeft een zo breed mogelijke samen met uiteenlopende organisaties na, om een zo breed mogelijk dragend vermogen te bereiken. eerdsemolen@hotmail.com
www.eerdsemolen.nl
Bezoekadres
Zandvliet 11
5466 PL Eerde