​​​​​​​Het team van Cultuurkade

Erfgoededucatie

Cultuurkade is gehuisvest op de Noordkade

​​​​​​​Theater, dans en muziek voorstellingen

Workshops en gastlessen

Inspiratie bijeenkomsten voor leerkrachten

Cultuurkade, waar cultuur en onderwijs samen stromen

Leskisten

Waar cultuur en onderwijs samen stromen.

Cultuurkade

Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad. Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking.

Voor wie?
Cultuurkade richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad. Ons werkgebied omvat 33 basisscholen, 3 scholen voor voortgezet onderwijs, 1 zmlk-school en een samenwerking met de pabo. Onder het culturele veld verstaan we zowel professionele organisaties als instellingen die draaien op vrijwilligers, allen werkzaam in de sector kunst, cultuur en erfgoed. Veelal zijn dit contacten binnen onze gemeente, maar ook samenwerkingen met partners uit Brabant en de rest van Nederland schuwen we niet. Afhankelijk van de partner die het beste antwoord biedt op een vraag.​

​​​​​​​