Voor wie en door wie

Voor wie en door wie

Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad.
Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking.


Voor wie?

Cultuurkade richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad. Ons werkgebied omvat 33 basisscholen, drie scholen voor voortgezet onderwijs, een zmlk-school en een samenwerking met de pabo. Onder het culturele veld verstaan we zowel professionele organisaties als instellingen die draaien op vrijwilligers, allen werkzaam in de sector kunst, cultuur en erfgoed. Veelal zijn dit contacten binnen onze gemeente, maar ook samenwerkingen met partners uit Brabant en de rest van Nederland schuwen we niet. Afhankelijk van de partner die het beste antwoord biedt op een vraag.


Door wie?

Het team Cultuurkade bestaat uit vier coördinatoren, die elk 24 uur per week werken en een bureau-ondersteuner voor 18 uur per week. Zij worden aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit de partijen die zorgdragen voor de (financiële) instandhouding van Cultuurkade.
Maak onder aan de pagina kennis met hen.


De stuurgroep

De stuurgroep denkt mee over de koers van Cultuurkade. De stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van onderwijskundige bestuurders uit de drie kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel en wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder. De leden zijn beslissingsbevoegd en bepalen de strategie waaraan de coördinatoren van Cultuurkade invulling geven. Cultuurkade wordt gefinancierd vanuit de gemeente Meierijstad, de schoolbesturen basisonderwijs, de CmK-gelden en vanuit een bijdrage van het voortgezet onderwijs. In dit gezelschap van adviseurs hebben de volgende mensen zitting:

  • Menno Roozendaal (Wethouder Gemeente Meierijstad)
  • Paul Meessen (Verdi onderwijs)
  • Annemieke Pepping (Skopos)
  • Marionne Lommen (SAAM)
  • Paul van den Asseldonk (Fioretti en Zwijsen College)
  • Toos Michon (Elde College)
  • Arno van Alebeek (Gemeente Meierijstad)
  • Erik Tausch (Gemeente Meierijstad) en
  • Susanne Dumoulin (Cultuurkade Veghel)

De stuurgroep komt twee- tot driemaal per jaar bij elkaar.

Susanne Dumoulin (Veghel)
susanne@cultuurkade.nl
06-10188754

Susanne springt graag van de kade af op zoek naar nieuwe ideeën. Ze is onze knopendoorhakker bij het maken van beslissingen en Hoofd PR. Dit alles voorzien van een portie droge humor.
Dorian Verkuijlen (Veghel)
dorian@cultuurkade.nl
06-45007952

Dorian is onze zachte kracht. Ze loodst projecten over zeeën door weer en wind en vaart altijd veilig en op tijd de haven in. Ons Hoofd Planning waar wij op kunnen vertrouwen.
Fieke Barten (Sint-Oedenrode)
fieke@cultuurkade.nl
06-12722802

Fieke is onze kunstenaar en heeft oog voor detail en schoonheid. Ze is ons Hoofd Attenties: zorgzaam en aandachtig. Niet alleen voor het werkveld, maar ook voor haar collega’s.
Ilona van den Koedijk (Schijndel)
ilona@cultuurkade.nl
06-43901344

Ilona zeilt voortvarend en op koers. Ze ziet uitdaging in lange afstanden en onderstromen. Voorzien van een energieke motor gaat ze op volle kracht vooruit.
Marion de Laat (Meierijstad)
marion@cultuurkade.nl
06-34313934

Marion heeft graag de touwtjes in handen en zet daarmee alle zeilen bij om op een daadkrachtige en zorgvuldige manier de administratie van Cultuurkade op koers te houden.