Gratis lesmateriaal Mediawijsheid

Zoek je gratis materiaal over mediawijsheid? Download het Nationaal Media Paspoort. Verkrijgbaar voor alle niveaus van onderwijs en alle leeftijdsgroepen: PO, VO, VMBO en MBO. Met de 7 thema's leren jouw leerlingen nieuwe inzichten m.b.t. mediawijsheid.


Het materiaal wordt doorlopend getoetst op effectiviteit middels een samenwerking met 6 universiteiten in Nederland en Belgie, in het bijzonder de Radboud Universiteit.

Het lesmateriaal voor elke groep of klas is gratis online te verkrijgen via onderstaande website. U hoeft zich slechts aan te melden en daarna in te loggen. Meteen na het inloggen is het materiaal te vinden onder de knoppen voor de diverse onderwijsniveaus, die u bovenin de website vindt. Voor het schooljaar 2017-2018 is het materiaal beschikbaar voor PO groep 1 tot en met 7. Voor het VO, VMBO en het MBO vindt u de lessen per thema onder knoppen bovenin.

www.nationaalmediapaspoort.nl