Van productgericht naar procesgericht werken

Teams bs Nicolaas, Antonius en Empel werden geënthousiasmeerd door IDKR8


Hoe kunnen we de collega’s van ons cluster kennis laten maken met de 3 competenties onderzoeken – creëren – reflecteren, waarbij zij tijdens de bijeenkomst een handreiking krijgen naar praktisch in te zetten activiteiten vanuit een voor hen bekende onderwijssituatie?
Dit tijdens de studiedag zelf ervaren en voelen om het betekenisvol te maken: voor leerkrachten en indirect voor leerlingen.
Enthousiast worden!
We willen verder met cultuuronderwijs, dat voelen we.
Enthousiast raken over onderzoeken, creëren en reflecteren.
Handreikingen om (kleinschalig) zelf aan de slag te kunnen gaan in de praktijk.

Dat waren de wensen van de kopgroep Cultuureducatie van het scholencluster.

Het team van cluster basisscholen Nicolaas Antonius en Empel werkt aan drie pijlers:

1. Kunst en Cultuur.
2. Leren zichtbaar maken
3. Actief burgerschap.

Een concrete vertaling van culturele competenties en kleine stapjes zetten die in de klas zijn toe te passen.
Van productgericht naar procesgericht werken. IDKR8 had tijdens de teamdag op 1 oktober precies de samenhang en de kern hiervan te pakken en verzorgde een fijne actieve ochtend. Het team bruiste van enthousiasme en creativiteit. Wat een aanpakkers! Wij zijn benieuwd hoe het verder met hen gaat en hoe ze het in de praktijk gaan brengen.