Terugblik VO leerlingen maken kennis met Beholders

Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Beholders is een van de culturele partners met wie wij samenwerken: een samenwerking met een gouden randje.


Aan de hand van een documentaire zie je dat dingen vaak niet zwart-wit zijn. Je komt in contact met andere meningen, waardoor je je eigen waarden en normen kunt aanscherpen. Dat maakt nieuwsgierig en het verwondert.
Bovendien is het verhaal van een ander, zoals verteld in een documentaire een veilige manier om een ​​​​​​onderwerp aan te snijden. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, op dat moment gaat het niet over jou. Kunst, en in dit geval een documentaire, is dan ook een veilige manier voor leerlingen om over kwetsbare onderwerpen te praten.

Het programma richtte zich voor deze editie op alle middelbare scholen in Meierijstad, waarbij twee lesprogramma's werden aangeboden: één voor vmbo-leerlingen en één voor havo/vwo-leerlingen. Voor de havo/vwo-leerlingen ontwikkelden we een programma in samenwerking met omroep Human. Zij verzorgden een Masterclass Medialogica. Op het festival, waar gesprekken en blikverruiming centraal staan, werd zo een discussie over mediahypes met honderden leerlingen geopend. Lees hier een verslag van de Masterclass Medialogica, of bekijk de video op deze pagina.

Voor de vmbo-leerlingen werkten we via Beholders ook samen met collega-documentairefestival 'Movies that Matter'. Op vrijdag 15 oktober ontvingen we maar liefst 700 leerlingen op de Noordkade. Na deze pilot gaat de blik weer vooruit: We willen het programma vooral ook goed afstemmen met docenten. Beholders kan waardevol zijn voor kunst en cultuurvakken, maar ook geschiedenis, maatschappijleer economie, Nederlands... laat ze maar een betoog schrijven over een standpunt naar aanleiding van een documentaire of een debat voeren. Of wie weet wat een docent biologie erin ziet? Het kan allemaal. Dit jaar hoopten we vooral het vuurtje aan te wakkeren: docenten en leerlingen enthousiast te maken. We spraken ook een mentor die aangaf dat Beholders hem aanspreekt in verband met groepsdynamiek, respect voor elkaar… Ideeën genoeg!