Cultuurkade Meierijstad viert vijfjarig bestaan

Op 11 april 2022 vierde Cultuurkade Meierijstad haar eerste lustrum.


Het was toen vijf jaar geleden dat de organisatie, die de spil vormt tussen cultuuraanbieders en het onderwijs in Meierijstad, haar eerste (gezamenlijke) project ontwikkelde. In dit jubileumjaar zit Cultuurkade niet stil: meer dan 100 mooie projecten staan op de planning.

Cultuurkade Meierijstad ontstond vijf jaar geleden vanuit drie marktplaatsen op het gebied van cultuureducatie in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. “Toen deze gemeenten fuseerden, werden ook onze drie organisaties samengevoegd”, vertelt Susanne Dumoulin, Coördinator Cultuureducatie bij Cultuurkade. “Tot dan toe hadden we ieder een eigen stuurgroep, eigen werkgroepen, eigen culturele netwerken… nu we de krachten gebundeld hebben, zijn we echt één team, kunnen we efficiënter werken en vullen we elkaar goed aan. Bovendien hebben we de kennis van de verschillende kernen in Meierijstad nog steeds in huis.”

Spil tussen cultuurmakers en onderwijsinstellingen
Met die gebundelde krachten, vormt Cultuurkade de spil tussen cultuurmakers en onderwijsinstellingen in Meierijstad: het brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Dat leidde in 2019 (het laatste jaar waarin Cultuurkade een ‘volwaardig’ programma uitvoerde) tot 112 projecten, waarmee de organisatie ruim 24.000 keer de leerlingen uit Meierijstad inspireerde. “Wij krijgen verzoeken vanuit zowel het onderwijs als cultuuraanbieders in onze gemeente”, vervolgt Susanne Dumoulin. “Wij bemiddelen, stemmen wensen en mogelijkheden af en bekijken samen hoe we het cultuuronderwijs passend kunnen maken. Passend bij de school én bij het onderwijs van nu. Naast de rol van verbinder, hebben we dus ook een adviesrol voor het onderwijs. We zijn niet gelieerd aan bepaalde cultuuraanbieders en vormen een onafhankelijke partner voor de scholen. We ontwikkelen zowel ‘standaard’ pakketten op het gebied van cultuureducatie als maatwerk voor scholen.”

Kijken naar jezelf
De afgelopen vijf jaar heeft Cultuurkade vele verrassende, inspirerende, (soms) confronterende, maar vooral leerzame projecten laten ontwikkelen. Eén van de grootste daarvan was een programma rondom Operatie Market Garden in september 2019, in het kader van 75 jaar bevrijding in Meierijstad. Een programma met een grote impact op zowel leerlingen als leerkrachten en ouders. “Dat gaat verder dan alleen cultuureducatie”, geeft Susanne Dumoulin aan. “Als je je eigen culturele omgeving leert kennen, en de geschiedenis die daarin een rol speelt, dan helpt dat om jezelf te vormen. Als je weet dat mensen hier rond de bevrijding fel gevochten hebben, kijk je nooit meer hetzelfde naar je omgeving. Dat geldt ook voor beeldende kunst of muziek of theater. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je bent dan bezig je persoonlijkheid te vormen: je leert over burgerschapszin, normen en waarden en hoe je je als mens verhoudt tot de wereld. Dat willen we leerlingen meegeven. Dat is zó belangrijk.”

Kunstmenu
Ook voor de komende jaren staan er allerlei activiteiten op de planning. Zo wordt dit jaar een groots programma opgezet rondom de herdenking van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Daarnaast is het Kunstmenu één van de grotere projecten van Cultuurkade. Dit is een rijk en gevarieerd programma, waarbij leerlingen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van het basisonderwijs ten minste één keer met alle kunstdisciplines in aanraking komen. Vanaf komend schooljaar sluiten alle basisscholen in Meierijstad aan bij het Kunstmenu. En is er nog veel meer dat Cultuurkade de komende jaren in petto heeft. “Culturele activiteiten stellen kinderen in staat om iets over zichzelf te leren”, besluit Susanne Dumoulin. “Dat helpt je verder, je wordt er een steviger mens van.”