Feest van herkenning

"Hee die is van jou!". Porrende ellebogen, stralende snoetjes, nieuwsgierig gewiebel. Het gonst van herkenning en trots op BS Maria ter Heide als het gedicht van hun klas wordt voorgelezen.


Meierijstadsdichter Rick Terwindt had beloofd binnen een maand terug te komen na de workshop in alle klassen van BS Maria en Maria ter Heide. "Volgens mij is het langer geleden dan 1 maand", merkt één van de leerlingen terecht op. Rick had een klus te klaren. Tijdens de workshops hebben leerlingen geschreven, getekend en voorgedragen binnen het Blink thema "Wereldse Kwesties".

Dat de leerlingen gehoord en gezien zijn blijkt uit de gedichten die Rick komt overhandigen. Voor elke klas heeft hij één gedicht gemaakt, grafisch vormgeefster Anke van de Klundert heeft tekeningen van de leerlingen uitgezocht en gebruikt. Van elke leerling is iets terug te zien in het gedicht. Een woord, een zin, een tekening, een opmerking genoemd in de klas. En dat is te merken tijdens de presentatie.
Bij groep 7-8 is het even onwennig, net klaar met de eindtoets, wie wil er naar voren komen? Het gedicht wordt overhandigd en voorgelezen.
Bij de volgende groepen staan er vanzelf kinderen op voor een voordracht.

De gedichten hebben een mooi plekje gekregen bij de ingang, zodat de kinderen, ouders en andere bezoekers van Maria ter Heide ze terug kunnen zien.
Op BS Maria werden de gedichten een dag eerder feestelijk uitgereikt.

Het Mariacluster zet dit schooljaar de NPO gelden in om cultuureducatie te koppelen aan de thema's van wereldoriëntatie. Cultuurkade mocht meedenken en docenten zoeken die het "wanneer komt ie weer terug-effect" hebben.
Zo werd er dit schooljaar, naast het maken van gedichten, óók ontworpen en gebouwd met architectuurlessen.nl, gedanst met Kai Thoolen, theater gespeeld met Marc van Creij en na de meivakantie wordt er nog in alle klassen groots geëxperimenteerd met kunstenaar Inge Bollen.