Focus op persoonsvorming binnen cultuureducatie

Wat betekent het voor Cultuurkade om ‘persoonsvorming binnen cultuureducatie’ als focus te hebben? Hoe komt dit tot uiting in projecten en welke keuzes maken wij hierin (niet)? Dorian mocht onze groei en ervaring delen in een online sessie met collega-intermediairs uit Brabant.


Persoonsvorming, dat is een groot woord. Voor ons gaat dit over ‘wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf’. Je leert over jezelf en over de ander, dat er andere perspectieven zijn. En dus ook; hoe verhoud ik mezelf tot de ander, en de wereld. Je kunt dus naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien. Cultuureducatie is geen wiskunde, er is geen goed of fout.

Het begin
In de sessie konden we terugkijken naar waar het voor ons begon. Twee belangrijke momenten waren ‘Wat is het je waard’ (OMG2014) en onze gezamenlijke start als Cultuurkade, vijf jaar geleden. Zo’n verschillende marktplaatsen, diensten, coördinatoren. We zochten onze gezamenlijke definitie van cultuureducatie uit. Met het creëren van een mix van culturele activiteiten leveren wij een aantoonbare bijdrage aan de persoonsvorming van alle leerlingen in Meierijstad.

Groei
Natuurlijk is niet ineens alles anders. Veel van wat we doen is nog zoals het was. We zijn in ontwikkeling. Met nieuwe dingen pakken we bijvoorbeeld heel helder onze focus. Tijdens de online presentatie kozen we drie projecten met persoonlijke voorbeelden. Wat voor mij altijd helpend is om me af te vragen; waar gaat dit voor mij over? Zit er een thema in? Om vervolgens te snappen hoe dit bij mij past op dit moment.
- De samenwerking met Beholders (documentaire festival)
- Menupresentatie voor icc-ers
- Zuid Willemsvaart  

Helpend
Nadien kwam een fijn gesprek tot stand. Wat merken we van scholen? Dat het helpend is dat wij hen helpen met het schetsen van een beeld van cultuureducatie. Als scholen dit herkennen kunnen ze een weg kiezen voor zichzelf. Zo zijn er bijvoorbeeld een PO en een VO-school die in hun cultuurplan specifiek persoonsvorming noemen als rode draad voor cultuureducatie. En worden er verbindingen gelegd met burgerschapsvorming.

Het is niet altijd makkelijk om leerkrachten te bereiken of hen een succeservaring te geven, zodat ze dat kunnen doorgeven aan leerlingen. Soms schuurt het. En dat mag. Deze focus helpt Cultuurkade stevig te staan in onze keuzes, omdat we duidelijk voor ogen hebben waarom we doen wat we doen. We gunnen alle leerlingen en leerkrachten om met een open blik zichzelf, de ander en de wereld te verkennen. En cultuureducatie is daarvoor een veilig medium dat zich daar goed voor leent. We zullen dit steeds meer uitdragen in de verschillende projecten en innovatie van het kunstmenu.

De collega intermediairs vonden het fijn om over concrete voorbeelden in gesprek te gaan. Ervaringen uit te wisselen. Geïnformeerd te worden en geïnspireerd raken door de praktijk van een collega. In plaats van overal in mee gaan en de breedte aanbieden is het verhelderend om te horen hoe met een focus verdieping kan worden aangebracht. Hoe helpend het kan zijn om een focus te kiezen in ons werk als intermediair, was de gemene deler qua opgedane inzichten.