Kunstmenu voor basisscholen Meierijstad: “Cultuureducatie is enorm waardevol!”

Vanaf dit schooljaar nemen alle basisscholen in Meierijstad deel aan het Kunstmenu.


Met het Kunstmenu, dat is ontwikkeld door Cultuurkade Meierijstad, wordt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 dezelfde basis gelegd op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. En dat is niet voor niets: “Kunst dóét iets met ze.”

“Het Kunstmenu is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs”, vertelt Dorian Verkuijlen van Cultuurkade Meierijstad. “Het legt een brede basis voor cultuureducatie, die voor alle leerlingen in Meierijstad gelijk is. Leerlingen maken tijdens hun basisschoolloopbaan kennis met muziek, dans, foto-film-video, theater, literatuur en beeldende kunst & techniek. Wij zorgen ervoor dat alle kunstdisciplines ten minste twee keer aan bod komen: één keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw. Elk schoolbestuur kiest de basis van het menu voor de scholen die onder zijn bestuur vallen. Daarnaast kunnen scholen nog eigen keuzes maken voor extra activiteiten die passen bij de school of thema’s die op dat moment spelen binnen de school. Dat kan bijvoorbeeld met een aanbod op maat. Op die manier proberen we scholen zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van cultuureducatie.”

Breed naar de wereld kijken
Eén van de scholen die gebruikmaken van het Kunstmenu, is openbare basisschool De Springplank in Sint-Oedenrode. “Wij willen kinderen kennis laten maken met álle facetten van de kunst”, zegt directeur Peggy van Zitteren. “En we willen daarin ook een verrijking- en verdiepingsslag maken. Waarom zouden we alleen verrijking aanbieden op het gebied van lezen, rekenen of wereldoriëntatie? Daar hoort cultuur ook bij! Cultuureducatie is enorm waardevol. En dan bedoel ik niet alleen naar een musical gaan, maar juist het kennismaken met iets héél anders, het ongewone, dat wat buiten je normale belevingswereld valt. Kunst leert kinderen om heel breed naar de wereld te kijken. En het leert ze om naar zichzelf te kijken: hoe sta ik in die wereld? Wij zien dat kinderen door kunst echt aan het denken worden gezet. Sommigen kunnen er na afloop wel een half uur over vertellen en doorfilosoferen… kunst dóét iets met ze.”

Dat is precies de bedoeling, geeft Dorian Verkuijlen aan: “De inhoud van het Kunstmenu is steeds anders, maar wij gaan niet voor de gemakkelijke voorstellingen. We kiezen juist voor voorstellingen en activiteiten waarmee we het verschil kunnen maken. Kinderen hoeven in onze visie de voorstellingen ook niet altijd mooi te vinden. We willen hen juist uitdagen om vanuit meerdere perspectieven te kijken: wat zie jij erin? En wat ziet een ander? Kunst leert hen om zonder oordeel en met een open blik te kijken. Zowel naar de wereld en naar de ander als naar zichzelf. Het helpt ze op die manier om hun eigen persoonlijkheid te vormen.”

Hoofd, hart en handen
Ook Mirjam van Geelkerken, leerkracht en Interne Cultuur Coördinator op basisschool ’t Ven in Veghel, herkent dit: “Kunst en cultuur spreken kinderen op een andere manier aan dan de reguliere lessen”, vertelt ze. “Het helpt ze om hun eigen gevoelens beter te begrijpen. Ze krijgen een beeld van de wereld om hen heen, met al zijn aspecten, en hun eigen positie in die wereld. Kunst helpt kinderen om zichzelf te leren kennen, zodat ze later goed beslagen ten ijs komen. Bovendien daagt cultuur kinderen uit om op een andere manier te leren. Je kunt leren met je hoofd, je handen en je hart. Als je kinderen écht iets wilt leren, moet je daar hoofd, hart én handen bij betrekken. Cultuureducatie biedt daar een perfecte mogelijkheid voor!”

Tekst: Maartje van Roessel
Afbeeldingen: Dana Ruijs

in opdracht van Cultuurkade