Literatuurweek bij OBS De Springplank

In de ‘Kunstweek’ van 20 maart 2023 koos OBS De Springplank voor ‘literatuur’ als thema én deskundigheidsbevordering voor leerkrachten.


De Springplank is een CMK-school en ze wilde graag dat de workshops meteen leervragen van de leerkrachten zouden kunnen beantwoorden en zeker ook inspireren en enthousiasmeren. Daarmee werd het dus deskundigheidsbevordering.

De verschillende vakdocenten (literatuur, verhalenvertellers en poëzie) waren Mieke Aalderink, Adrie Gloudemans en Rick Terwindt (Inderdaadt).
De leervragen waren (een paar voorbeelden):

  • ​​​​​​​Hoe kun je leerlingen inspireren en helpen om tot meer fantasie en verhalen te komen? (Eigen ideeën te gebruiken i.p.v. anderen na te doen.) Hoe kunnen we het mondelinge taalgebruik stimuleren en toevoegen aan het taalonderwijs en in welke vormen? (Inspiratie/enthousiasmeren.)
  • Hoe krijgen we leerlingen in een actieve leerstand waarin ze zichzelf uitdagen en hun verhalen willen herlezen-verbeteren-uitbreiden om een betere verhalenverteller te worden? (Kritisch zijn/verdieping in gaan.)
  • Hoe motiveer/inspireer je leerlingen in hun creatieve denken? En waar halen wij als leerkrachten inspiratie vandaan? Welke (basis)vaardigheden hebben leerlingen nodig tijdens creatieve processen? Moeten wij als leerkrachten iets vinden van het creatieve werk van leerlingen?

Enkele enthousiaste reacties:
​​​​​​​"De ervaring was voor mij als leerkracht zeker waardevol, alleen al om te weten hoe je deze lessen kunt inzetten. Verder heb ik een paar tips gekregen omtrent het inzetten van werkvormen bij andere vakken, zoals het integreren van spreekvormen bij begrijpend lezen. Maar ook hoe je middels een moodboard wat we maakten in de klas de leerlingen simpel kunt laten samenvatten."