Met gepaste trots...

presenteren wij het jaarverslag van 2022


Door kunst kun je je verplaatsen in een ander, zet je een onbekende bril op en mag je je mening delen zonder elkaar te moeten overtuigen. Of iets mooi is of lelijk, ontroerend of provocerend: het is een persoonlijke ervaring. Juist daardoor is kunst een prima middel om met elkaar in verbinding te komen en te blijven. Oftewel: ‘Kunst kan discussie veranderen in dialoog.’
En dat is precies waarom wij ons zo enthousiast inzetten voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs! Voor ons gaat cultuureducatie over persoonsvorming, en hopen wij ons steentje bij te dragen aan een generatie jongeren die opgroeien met een open houding en een luisterend oor voor elkaar. Heb jij het jaarverslag niet ontvangen? Lees het hier.


Jaarverslag 2022 Cultuurkade Meierijstad