Hoopvol onderwijs

Belang van kunstonderwijs voor gelijke kansen | Een artikel van Mark Mieras


Hoopvol onderwijs

Verschillende internationale onderzoeken laten zien dat kunstonderwijs één van de belangrijkste factoren is in het creëren van gelijke kansen. Zowel kinderen en tieners uit gezinnen met lage sociaaleconomische status, als jongeren die minder makkelijk leren door bijvoorbeeld dyslexie, profiteren het meest van kunstonderwijs op school, ontdekt wetenschapsjournalist Mark Mieras. Méér Muziek in de klas vroeg hem om het onderzoek op een rijtje te zetten.

Hoe kunst gelijke kansen schept

De literatuurstudie Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept, is een langgewenste Nederlandse studie waarin wereldwijd recente wetenschappelijke resultaten over de impact van kunst- en cultuuronderwijs op de ontwikkeling van het kind worden samengebracht. Eén van de belangrijkste internationaal gedeelde conclusies is dat kansengelijkheid toeneemt door kunstonderwijs op school. Culturele activiteiten tijdens een schooldag zijn veel meer dan een prettige onderbreking van het leren, ze zijn cruciaal voor leerlingen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor later.

Kernbevindingen uit het literatuuronderzoek

  • Veel wijst erop dat culturele activiteiten als muziek, theater, dans en tekenen ‘metacognitieve’ vaardigheden kunnen helpen ontwikkelen, en helpen de achterstand weg te werken. Deze literatuurstudie beschrijft hoe dat werkt en zet de wetenschappelijke inzichten op een rijtje. Hoe kunnen culturele activiteiten de kansengelijkheid bevorderen, op school en later in het leven?
  • Kunstonderwijs als tekenen, muziek, theater en dans spelen een belangrijke rol in het creëren van gelijkwaardige kansen voor jongeren. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als hoopvol zijn, in jezelf geloven, creatief zelfvertrouwen en het leren reguleren van emoties. Uit onderzoek komt naar voren dat de positieve effecten tot tientallen jaren doorwerken in de maatschappelijke ontwikkeling;
  • De studie laat scherp zien hoeveel bewijs er is dat leerlingen waarvan beide ouders een praktische opleiding of geen opleiding volgden en een laag inkomen hebben (lage sociaaleconomische status SES) significant extra profiteren van kunstonderwijs;
  • Kunstonderwijs heeft daarmee de bijzondere eigenschap om verschillen tussen kansrijke en kansarme jeugd te verkleinen;
  • Studies laten zien dat kinderen uit groep 7 en 8 al na twintig dagen muziek, dans en drama een positief effect ondervinden op zelfcontrole en werkgeheugen en dat heeft positieve effecten op gezondheid en welzijn, en vermindert crimineel gedrag’

Meer weten? Lees het hele artikel op de website van Meer muziek in de klas.