Cultuureducatie; Landelijk, provinciaal en regionaal

Cultuureducatie; lokaal, provinciaal en landelijk

LOKAAL

Cultuurkade

 • Cultuurkade Meierijstad is hèt kennisloket voor cultuureducatie onder schooltijd. Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen. Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking. Wij richten ons op het basis- en voorgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad.
 • Wij informeren scholen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie (regelingen, scholingen, trends e.d.).
 • Wij adviseren scholen over cultuureducatie onder schooltijd en hoe dit in te bedden in een doorgaande leerlijn, welke activiteiten aansluiten bij bepaalde thema’s, ……..
 • Wij werken met een stuurgroep waarin alle (bovenschoolse) directeuren in vertegenwoordigd zitten.
 • Wij organiseren verschillende menu’s in Meierijstad, bijvoorbeeld met professionele voorstellingen en projecten.
 • In Meierijstad (en soms ook van daarbuiten) hebben we te maken met veel verschillende aanbieders. Wij onderhouden contacten met alle aanbieders, zodat we altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.  Bij een vraag van de school gaan wij altijd op zoek naar welke aanbieder het beste bij die vraag zou kunnen aansluiten.

Culturele partners

 • In Meierijstad en omgeving zijn veel verschillende culturele partners. De culturele partners waar wij veel mee samenwerken kun je terugvinden op deze pagina.


  PROVINCIAAL

  Kunstloc Brabant

  • Kunstloc wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten namen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven. Zij zetten zich in voor de culturele sector, onderwijs, provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
  • Voeren provinciaal de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ uit en ontwikkelen daarvoor programma’s zoals De Cultuur Loper.
  • De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken.
   ​​​​​​​

  Erfgoed Brabant

  • Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant.
  • Zij ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. En maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.


  LANDELIJK

  Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

  • Zetten zich in om landelijk aandacht voor Cultuureducatie te houden en ervoor te zorgen dat dit hoog op de politieke agenda komt/blijft.
  • Doen onderzoek naar cultuureducatie
  • Versturen periodiek De Cultuurkrant met actualiteiten, adviezen en achtergronden. Gratis abonneren kan hier.

  Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert culturele activiteiten. Met subsidies ondersteunt het fonds culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Een voorbeeld van een subsidie is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.