De diensten van Cultuurkade

Twee opdrachten

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren.

De stuurgroep (met daarin de bovenschoolsdirecteuren en de gemeente Meierijstad) heeft Cultuurkade een tweeledige opdracht gegeven;

  1. Intermediairsfunctie tussen de scholen en cultuuraanbieders. Er is één onafhankelijk loket voor alles wat met cultuureducatie binnen schooltijd heeft te maken.
  2. Meedenkend adviseur bij het maken van een programma van activiteiten, dat aansluit bij de visie en plannen van een school.

Hieronder lees je op welke manier wij deze opdrachten uitvoeren.

Kunstmenu (Meierijstad) primair onderwijs

Hiermee bieden we een basis voor cultuureducatie die voor alle de deelnemende scholen gelijk is. Leerlingen maken tijdens hun achtjarige basisschoolloopbaan kennis met de wereld van de kunsten.
Elk schoolbestuur heeft gekozen wat die basis voor hun leerlingen mag zijn.

​​​​​​​Structurele projecten (Meierijstad)

Dit aanbod is elk jaar beschikbaar en een school kan hieruit een keuze maken. Dit aanbod staat in juni klaar voor het nieuwe schooljaar. In samenwerking met de lokale culturele partners. Het zijn erfgoedprojecten, locatiebezoeken en lesmaterialen.

Incidentele projecten (Meierijstad)

Deze projecten komen af en toe voorbij en zijn vaak gekoppeld aan een actualiteit. Bijvoorbeeld een grote kunstbiënnale of aanbod van een stadsdichter voor deelname aan de poëzieweek. Dit aanbod kan in de loop van een schooljaar rondgestuurd worden met de mogelijkheid hier aan deel te nemen.

Maatwerkprojecten

Als meedenkend adviseur is Cultuurkade op vraag in te schakelen voor elke individuele school. Bijvoorbeeld bij een (nieuw) schoolplan om cultuureducatie daar aan te verbinden. Of in te vullen kunst/ atelier/ talent-uren.

Onderwijsthema’s

Steeds vaker zoeken wij aansluiting van cultuureducatie bij de thema’s van een school. Zo geven we suggesties hoe cultuureducatie toe te passen aan de hand van bijv. IPC of Blink, maar ook bij thema’s die niet uit een methode voort komen. Hiervoor gaan we eerst graag in gesprek met de icc-er of betreffende werkgroep en ontvangen we graag tijdig de planning van de thema’s, zodat wij ook tijdig onze bijdrage kunnen aanleveren.

Cultuureducatie met kwaliteit

Dit is een landelijke regeling die in Brabant wordt uitgevoerd via het programma De Cultuur Loper.
Met De Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij hun school. De coördinatoren van Cultuurkade fungeren als intermediairs en procesbegeleiders. Samen doorlopen we het proces van 'Dit willen wij onze leerlingen meegeven' naar 'Zo gaan wij hieraan werken'. De focus van deelnemende scholen is heel verschillend. Die kan heel breed zijn, gericht op het gehele onderwijsprogramma, of heel specifiek gericht op een bepaald aandachtspunt. De Cultuur Loper is een meerjarig programma en is voor een derde beleidsperiode verlengd t/m 2024. Een school maakt zelf de keuze om deel te nemen aan dit programma. Wil je hier meer over weten, overweeg je of het past bij jouw school, dan horen we dat graag.