Voortgezet onderwijs

Samenwerking voortgezet onderwijs Meierijstad

Sinds schooljaar 2021-2022 is er een mooie samenwerking in het voortgezet onderwijs tot stand gebracht tussen de drie middelbare scholen het Zwijsen College, het Elde College en het Fioretti College en Cultuurkade. De samenwerking heeft als doel de culturele bagage van leerlingen te vergroten en het duurzaam verankeren van cultuureducatie in het onderwijs. Niet alleen binnen de vaksectie kunst en cultuur, maar door de gehele school. De cultuurcoƶrdinatoren van de drie middelbare scholen trekken samen op, zonder hun eigen identiteit uit het oog te verliezen. Samen met Cultuurkade hebben de scholen een kwaliteitskader opgesteld waaraan cultuureducatieve projecten moeten voldoen. Ook zijn er gezamenlijke doelen gesteld voor de komende 2 schooljaren. Een mooie samenwerking die bruist van de energie.

Het cultureel bewustzijn

Het cultureel bewustzijn is: het menselijk vermogen om uiting en betekenis te geven aan jezelf als individu of als onderdeel van een collectief. Volgens de theorie van Cultuur in de Spiegel gebeurt dit via vier vaardigheden (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren) en via verschillende media (bijvoorbeeld muziek, beeldende kunst of literatuur). Dit filmpje legt goed uit wat het cultureel bewust zijn is.

Door als docent bewust bezig te zijn met het culturele bewustzijn van je leerlingen kun je je lesstof nog beter aan laten sluiten bij de leerling. Wat beweegt de leerling en wat kennen en kunnen ze al?

Dit filmpje werd ontwikkeld door Cultuureducatie Friesland KEK/VOCO en gemaakt door Oostblok

Het cultureel vermogen in het VO

In het voortget onderwijs zijn we naast het verdiepen van cultuureducatie in de vaksectie van kunst en cultuur ook bezig met cultuureducatie binnen andere vaksecties. Door de focus te leggen op het culturele vermogen kan cultuureducatie ook belangrijke bijdragen leveren aan het verdiepen van de lesstof van verschillende vaksecties. Maar wat is dat dan precies, het cultureel vermogen? Het LKCA heeft een filmpje gemaakt en een korte toelichting geschreven:

"Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daardoor verandert ook het perspectief op cultuureducatie en -participatie.

Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan".  (LKCA)