Sint Barbara Gilde

Wat kun je doen bij het gilde? Er zijn jaarlijks een aantal evenementen in Veghel waar we als gilde bij zijn zoals Koningsdag, dodenherdenking en de herdenking van de bevrijding van Veghel. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan twee gildedagen waar veel gilden samenkomen. Daar kun je individueel of met een groep aan wedstrijden als je dat wilt. Hiermee kun je echte zilveren schildjes als prijs winnen.secretariaat.gildeveghel@gmail.com
https://gildeveghel.nl/
Bezoekadres
De Geerbunders 33
5461 XL Veghel