Leskrat 'Spelen jullie mee?'
Erfgoed

Kinderspelen vroeger en nu

Spelen is van alle tijden.  Kinderen vinden of vonden altijd wel een manier om zich te vermaken. In dit project maken leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs kennis met spelende kinderen in de 16e eeuw aan de hand van een schilderij van Bruegel. Vervolgens zien ze, hoe hun opa’s en oma’s, kinderen die opgroeiden vlak na de Tweede Wereldoorlog, zich met weinig middelen konden vermaken. Daarna verplaatsen leerlingen zich in kinderen in arme landen in Afrika en Azië die van afval hun eigen speelgoed maken.  Tot slot speelt de klas in groepjes samen, zoals dat tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog gebeurde.  Met behulp van gebruiksmaterialen uit de leskrat maken ze zelf speelgoed uit die tijd.

Bij deze ‘drieluik’ over ‘spelende kinderen vroeger en nu’ hoort een uitgebreide handleiding. Daarin staan stapsgewijs de instructie en opdrachten beschreven. Docenten moeten zich wel realiseren, dat de uitvoering enige voorbereiding vraagt. Een onvergetelijke ervaring van de kinderen zal de beloning zijn voor het extra werk.

De leerkracht kan vooraf contact opnemen met Maria van Bree, tel. 06 51 15 85 82, om een afspraak te maken voor uitleg over dit aanbod.


Ontwikkeld voor Groep 6, Groep 7, Groep 8
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Tijdsinvestering Afhankelijk van keuzes uit het lesmateriaal