Vrijheid | Veteraan in de klas
Vrijheid

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending. De kracht van deze gastles zit in de levensechte verhalen van de militairen.

De opbouw van de gastles
Tijdens de gastles neemt de veteraan de leerlingen aan de hand mee met het bespreken van de verschillende dilemma’s en vertelt daarbij over zijn eigen ervaringen. Onderstaande onderwerpen aan bod: 
- wat betekent het om veteraan te zijn?
- hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
- wat doet een oorlogssituatie met een mens?
- hoe was het om op missie te gaan en wat heb je gedaan en meegemaakt?
- wat heb je zelf over voor vrede?

​​​​​​​Praktisch
- een gastles duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten – de veteraan vertelt over zijn eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen;
- er wordt altijd rekening gehouden met de normen en waarden van de school; 
- de leerkracht ontvangt het boek ‘Oorlogs en vredesmissies – 'Ervaringen van Nederlandse veteranen’;
- we raden aan om met kleinere groepen een gastles bij te wonen, dit om de interactie te verhogen;
- er zijn verder geen materialen benodigd. De veteraan komt in de klas en willen vaak de middelen gebruiken die daar voorhanden zijn (digibord);
- je reserveert dit aanbod direct bij het Veteraneninstituut via deze link.

​​​​​​​Veteraan in de klas is een educatief project van het Veteraneninstituut. Onder dit project vallen 300 gastsprekers die op vrijwillige basis gastlessen geven. De veteraan vertelt over zijn missie en hij kan kinderen (en jong volwassenen) inzichten geven op basis van zijn ervaring als veteraan. Het doel van het project is meer erkenning en waardering creëren voor de 113.500 veteranen die Nederland telt en bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het onderwijs.


"Zeer leerzaam en indrukwekkend voor de kinderen. Het onderwerp is hierdoor zeker meer gaan leven in de groep."
Ontwikkeld voor Groep 7, Groep 8, Voortgezet onderwijs
Rol leerlingen Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 50
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school
Tijdsinvestering gemiddeld 60 tot 90 minuten
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.
Aanbieder Veteraneninstituut