OMG Leerkrachtentraining: Wat is het je waard?
OMG

In deze training doen we een beroep op wat leerkrachten elke dag ervaren. We gaan werken met morele en ethische dilemma’s waarin je steeds beweegt. In de training gaan we in op het voeren van ethische en morele gesprekken met je klas. Waarbij kinderen inzicht krijgen in wat zijzelf van waarde vinden, en inzicht krijgen in de gedachten van anderen en de waarden die zij belangrijk vinden.

Toepassen van de Morele Dilemma Discussie Methode
Het gaat er in de lessen niet om dat er een oplossing komt voor het dilemma, maar dat leerlingen leren betekenis geven aan wat ze belangrijk vinden. Ieder kind draagt zijn eigen waarden bij zich die bepalend zijn voor het wel of niet hanteren van de norm. Deze vorm van gespreksvoering nodigt de leerlingen uit tot begrip voor keuzes van anderen en reikt hen een nieuw handelingsalternatief aan. Daarnaast worden ze zich door deze reflectie bewust van eigen gedrag en /of verantwoordelijkheid.

Hoe verhouden het lesmateriaal en de leerkrachten training 'wat is het je waard' zich tot elkaar?
Het lesmateriaal ‘Wat is het je waard’ is gebaseerd op de Morele Dilemma Discussie Methode. Het is een lessenserie (docentenhandleiding) die op zichzelf staat en door elke leerkracht is toe te passen naar eigen wens en inzicht. De training biedt je een professionele houding t.a.v. kennis en vaardigheden om op te treden als neutraal gespreksleider in je klas. We gaan dieper in op de Morele Dilemma Discussie Methode en gebruiken het lesmateriaal daarvoor (slechts) als aanleiding. Je zult ervaren dat deze vorm van gespreksvoering ook toegepast kan worden in je dagelijkse praktijk, met lastige situaties waarbij je conflicterende waarden kunt leren herkennen.
De gesprekservaringen die je op gaat doen met ‘Wat is het je waard’ zullen je hierbij op weg helpen. Als leerkracht ervaar je bijna elke dag morele en ethische dilemma's. Herken je dat ook: dat leerlingen in de pauze ruzie maken en je collega niet ingrijpt; dat een leerling liegt en je dat niet kunt duiden; er grof taalgebruik in de wandelgangen door ouders wordt gebruikt; dat een leerling buitengesloten wordt omdat hij niet fris ruikt; dat een leerling te eerlijk is; een collega een leerling voortrekt; een leerling een andere leerling met cadeautjes omkoopt;Dat jij het als lastig ervaart; om er iets van te zeggen; in te grijpen en als je dat zou doen: je te streng bent; leerling de kans ontneemt om  zelfverantwoordelijkheid te nemen; het niet jouw verantwoordelijkheid is; ofwel allerlei andere redenaties die hier niet bij staan…

Er bestaat in deze training geen goed of fout! Wel gaan we aan de slag met het herkennen van samenhangende waarden, waarden die in het geding raken. Je leert andermans motieven herkennen en het ontdekken van alternatieven voor het eigen handelen in lastige situaties (dilemma’s) in het werken met leerlingen.

Als we zelf weten hoe het ‘anders kan’ kunnen we een voorbeeld zijn voor de ander, om het anders te kunnen doen.


In de training worden o.a. de volgende tools aangereikt:

  • Echtheid van leerlingen naar boven brengen
  • Diepte aanbrengen in een groepsgesprek
  • Activeren van je leerlingen: échte betrokkenheid middels interactie
  • Leerlingen in beweging zetten met een inhoudelijk programma
  • Conflicterende waarden herkennen
  • Een eigen casus ontwerpen n.a.v. je dagelijkse praktijk
  • Het stellen van open vragen
  • Het achterwege laten van je eigen mening


Doelgroep: leerkrachten (6)-7-8 en docenten VO

(Minimaal 8 deelnemers en maximaal 14 deelnemers).Interessant om te zien hoe je dit als leerkracht goed aan kunt pakken. De trainer waarschuwde ons voor de valkuilen en gaf goede tips.
Beoordeeld met een 8.3 Bekijk de reviews
Ontwikkeld voor
Rol leerlingen Actief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 14
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie In Meierijstad, afhankelijk van waar de meeste deelnemers afkomstig zijn.
Tijdsinvestering 2,5 uur
Benodigde materialen n.v.t
Benodigde ruimte n.v.t
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers n.v.t
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.
Aanbieder Cultuurkade