De schatten van Meierijstad

Maandagmiddag kreeg wethouder Johan van Gerwen de schatkaart ‘De Schatten van Meierijstad’ uitgereikt.


Cultuurkade heeft een mooi overzicht gemaakt van een groot aantal van de erfgoedinstellingen. De Schatkaart omvat alle projecten die door het onderwijs bezocht kunnen worden en de leskisten die geleend kunnen worden via onze website.
Een kaart met mooie omschrijvingen en quotes om leerkrachten te inspireren er met hun leerlingen volop gebruik van te maken.

Al deze erfgoedprojecten zijn verbonden met 5 labels:
​​​​​​​
Perspectief        Kijken vanuit verschillende perspectieven, er is immers meer dan één waarheid
Omgeving          Je wortels kennen, daar trots op kunnen zijn
Verwondering  Over nieuwe dingen geraakt worden, verhalen die verdiepen en verbreden
Verbinding        Met de ander en met je omgeving, (wethouder Johan van Gerwen gaf aan: belangrijk in de huidige tijd waarin polarisatie hoogtij viert)
Tijd                      De verbanden leren zien tussen heden, verleden en toekomst, dat dat invloed heeft op je en dat jij daar invloed op kunt hebben

In Meierijstad hebben we prachtig cultureel erfgoed; van de Zuid-Willemsvaart tot molens, musea, gildes, religieuze gebouwen en nog veel meer. De moeite waard om te behouden én door te geven naar de volgende generaties.

Naast de kunstdisciplines wil Cultuurkade dan ook graag het grote belang van erfgoededucatie ondersteunen. En wat is erfgoed onderwijs dan?

Onderwijs in erfgoed gaat uit van ervaren en beleven. Leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving. Ze gebruiken bij dat onderzoek hun zintuigen: zij zien, voelen, horen, ruiken en proeven de elementen die iets vertellen over het verleden.

Bovendien: Kinderen en jongeren leren dus zichzelf én hun plek in de wereld beter kennen door ons erfgoed.

Burgerschap is een belangrijk begrip binnen het onderwijs; om goed met elkaar om te leren gaan, om een bijdrage te kunnen leveren aan de democratie, samenleving en de gemeenschappen waarin leerlingen nu en later leven. Zelfvertrouwen te krijgen, trots te zijn op jezelf en je omgeving. Hier draagt cultuur- en erfgoededucatie aan bij.

De Schatkaart van Meierijstad wordt beschikbaar gesteld voor alle leerkrachten in Meierijstad.

NB. De schatkaart is deels per post verzonden, helaas kunnen wij niet garanderen dat de verzending voor Kerstmis bezorgd wordt.
Heb jij de kaart niet ontvangen maar wel interesse in de papieren versie? stuur dan een mail naar info@cultuurkade.nl.
Of open hieronder de digitale Schatkaart


Dank aan Omroep Meierij en Jan van Oort voor de verslaglegging van de overhandiging.


De Schatten van Meierijstad