Kennismaken met Inge Bollen
Beeldend

Als creatief docent ben ik beschikbaar voor de invulling van kunstprojecten en lessen beeldende vorming. Ik zoek samen met school en de desbetreffende leerkracht naar een zinvolle, uitdagende invulling van het project passende bij de leeftijd en gestelde culturele competenties. Daarbij is communicatie belangrijk en zal er een situatie ontstaan waarbij je elkaar aanvult, begeleid maar ook kritisch kan zijn ten opzichte van elkaar. In dat geval: één en één is drie!

Samen brengen we cultuureducatie op een hoger plan 
Door het aanbod van kunst op scholen vergroot en verrijk je immers de belevingswereld van het kind! Kunsteducatie heeft wel degelijk een groot effect op onder meer het vermogen tot observeren, verbeelden, jezelf uitdrukken en refectereren.

We halen het maximale uit hoofden en handen!
Allereerst: mijn lessen zijn gewoon leuk!

Want pas als iets leuk is, komt er enthousiasme en komt er enthousiasme dan is de motor voor je hersenen aan (of juist uit) en zal er ruimte zijn voor expirementeren, loslaten en vooral doen! Creativiteit komt tot uiting en dat houdt immers in het vermogen om de juiste vragen te stellen, kritisch te denken, sceptisch te zijn over veronderstellingen, meerdere oplossingen voor een probleem te bedenken of meerdere antwoorden op een vraag.

Kunsthistorie
Welke kunstenaar werkte ook op deze manier? In welke tijd, en waarom? Op het digibord laat ik grote foto’s zien met overeenkomsten of juist verschillen tussen het werk van toen en het werk van de leerlingen, hier en nu. We praten over kleur, vorm, structuur en betekenissen. En dan nog kunstbeschouwelijk... want het leren kijken naar kunst is één maar ook het kunnen verwoorden en benoemen van aspecten is te leren. Kunst is een symbooltaal, een mededeling, kunst geeft betekenis, kunst beroert en roept emotie op bij iedereen en dat vind ik een bijzonder aspect en heel boeiend om het met kinderen daarover te hebben. Ik vraag en vraag door en laat de kinderen maar praten en fantaseren, mijn rol is om volledig in de fantasie mee te gaan. 

In 2018 heb ik de cursus Grondstof succesvol afgerond. Mijn projecten zijn volgens de CMK richtlijnen goedgekeurd. 

Voor meer info als gastdocent: www.atelieringebollen.nl/kunstdocent of stuur een mail naar: info@atelieringebollen.nl


Ontwikkeld voor Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 35
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school
Tijdsinvestering Nader te bepalen
Benodigde materialen Nader te bepalen
Benodigde ruimte Leslokaal
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers Nader te bepalen
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.