OMG Veteraan in de klas
OMG

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zin in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van.

 • Wat betekent het om veteraan te zijn?
 • Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
 • Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
 • Hoe was het om op missie te gaan en wat heb je gedaan en meegemaakt?
 • Wat heb je zelf over voor vrede?

De veteranen zijn speciaal opgeleid om gastlessen te kunnen geven en zijn uitstekend in staat om het persoonlijke verhaal te delen met de leerlingen. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken.

Veteraan in de klas is een educatief project van het Veteraneninstituut. Onder dit project vallen 300 gastsprekers die op vrijwillige basis gastlessen geven. De veteraan vertelt over zijn missie en hij kan kinderen (en jong volwassenen) inzichten geven op basis van zijn ervaring als veteraan. Het doel van het project is meer erkenning en waardering creëren voor de 113.500 veteranen die Nederland telt en bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het onderwijs.

Bij het basisonderwijs blijft het vaak bij een verhaal van een veteraan om de kinderen hiermee nieuwe inzichten te geven en bewust te maken over de Nederlandse inzet in het buitenland. Bij het voortgezet onderwijs proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelen van burgerschap. Zo kan ook gekozen worden voor het dilemma programma ‘Wat zou jij beslissen’ (http://www.watzoujijbeslissen.nl) of voor een andere project vorm (bijvoorbeeld in het teken van samenwerken / respect).

Praktische informatie

 • Een gastles duurt gemiddeld een 60 tot 90 minuten – de veteraan vertelt over zijn eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen.
 • Aan een gastles van een veteraan zijn geen kosten verbonden.
 • Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school – dit uiteraard met respect voor de normen en waarden van de school.
 • De docent ontvangt het boek ‘Oorlogs en vredesmissies – Ervaringen van Nederlandse veteranen’.
 • Vraag tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) een gastles aan. Er wordt dan contact met de docent opgenomen om alle praktische zaken door te nemen.
 • Er is geen maximum aan het aantal leerlingen die deel kunnen nemen aan een gastles. Wel is het aan te raden om met kleinere groepen een gastles bij te wonen, dit om de interactie te verhogen.

 • Er zijn verder geen materialen benodigd. De veteraan komt bij u in de klas en vaak willen de veteranen de middelen gebruiken die daar voorhanden zijn (computer/beamer e.d.)

 • Ondersteuning van een docent/leerkracht is wenselijk. Dit om de orde te bewaren of om aanvullingen te doen.

 • Achteraf ontvangen de docent en leerlingen een evaluatie.

Meer informatie en boeken 

Meer informatie is te vinden op https://www.veteraneninstituut.nl/educatie/veteraanindeklas/ik-ben-docent/ . Via deze link is het ook mogelijk een veteraan in de klas aan te vragen. Met het veteraneninstutuut is afgesproken dat zij Cultuurkade een seintje geven als er een afspraak is gemaakt. Die afspraak voeren wij in het boekingssystyeem in zodat er wel reminders etc. via de cultuurkade.nl worden verstuurd. 


"De veteraan was heel duidelijk en wist de kinderen van gr 7 en 8 1 1/2 uur te boeien. Hij wist de nadruk goed van het geweld af te houden en de humanitaire kant goed boven te houden."
Ontwikkeld voor Groep 7, Groep 8, Voortgezet onderwijs
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 50
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school
Tijdsinvestering gemiddeld 60 tot 90 minuten
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.
Aanbieder Veteraneninstituut