Kinderen bouwen samen een pijporgel
MuziekTechniekErfgoed

Kom met jouw groep naar een kerk in de buurt van je school om met de kinderen te luisteren en kijken naar een magistraal instrument: het pijporgel! Als vervolg daarop bestaat de mogelijkheid om op een later tijdstip samen met de kinderen in de klas een heus werkend mini-orgel in elkaar te zetten. Hoe dát in zijn werk gaat? Gewoon zo:

Iemand komt volgens afspraak met een bouwpakket in de groep. De klas wordt in vijf groepen verdeeld: een groep gaat bezig met de opbouw van een houten frame, twee groepen sorteren eerst open en dichte pijpen om deze daarna per groep op lengte te leggen. De vierde groep gaat in de weer om 24 genummerde haakjes op volgorde te leggen, terwijl de laatste groep 24 toetsen moet rangschikken. Onder begeleiding van een (of twee) deskundige(n) worden de voorbereidingen getroffen om daelijk samen een mini-orgel in elkaar te zetten. Het gaat hier om het zogeheten Doe-orgel van Orgelkids (zie www.orgelkids.nl) wat een heel ingenieus bouwpakket is. Als alles juist is gesorteerd kunnen de kinderen de losse onderdelen samenvoegen tot een heus werkend orgeltje. Alles op de juiste manier en plek geplaats? Zo ja, dan: spelen maar!!

Kenmerken van het orgelproject:

  1. Vakoverstijgend: de vakgebieden muziek, geschiedenis, techniek, natuurkunde en levensbeschouwing hebben allemaal raakvlakken met dit project.
  2. Leerstofvervangend: afhankelijk van waar het accent op komt te liggen is het project in min of meerdere mate leerstofvervangend voor een van de onder punt 1 genoemde vakgebieden.

Het is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk om éérst een bezoek aan een kerk te brengen met een werkend orgel in de nabijheid van de school. Hetzelfde geldt voor het Doe-orgel in de klas: niet noodzakelijk, maar wél wenselijk. Voor beide activiteiten worden in onderling overleg afspraken gemaakt wat betreft bezoek- en lesdag, alsmede de bezoek- en lestijd.

Reacties van de twee groepsleerkrachten die mee hebben gedaan aan het pilotproject in Schijndel:

"De orgelles van vandaag van Jan was top. Wat leuk om met elkaar een klein orgel in elkaar te zetten. De kinderen waren erg betrokken en gingen enthousiast naar huis. Doordat het orgel stap voor stap in elkaar gezet werd, is het voor de kinderen (en voor mij!) een stuk duidelijker geworden hoe een orgel nu echt werkt. Wat leuk dat de kinderen erop mochten spelen."

"Het project is vakoverstijgend, leerstof vervangend en ook héél leuk om met je klas te doen!"

Reactie van de begeleider,  Jan Buil:

"Wat mij vooral is bijgebleven is het enthousiasme van de leerkrachten over de lesbrieven en het enthousiasme bij vrijwel alle leerlingen tijdens de les. Sommigen kwamen mij zelfs hoogst persoonlijk bedanken voor de fijne les!"

De Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel heeft, dankzij subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting P.A. Verhagen, alsmede sponsorbijdragen van SOS700 en de Rabobank Hart van de Meierij, een Doe-orgel kunnen aanschaffen.
​​​​​​​Dit Doe-orgel is kosteloos te leen bij Stichting Smitsorgel voor alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Meierijstad.


Ontwikkeld voor Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Rol leerlingen Actief, Receptief
Maximaal aantal deelnemers 35
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school en dichtstbijzijnde kerk met orgel
Tijdsinvestering Lesbezoek en bezoek orgel in de kerk 120 minuten
Benodigde ruimte klaslokaal
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.